Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FSG-V-RNA — Wynik w skrócie

Project ID: 503455
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niderlandy

Zgłębianie tajników RNA

RNA jest cząsteczką, bez której funkcjonowanie organizmów nie byłoby możliwe. W ramach badania prowadzonego w Europie przyjrzano się wirusom RNA, które w swoich jądrach komórkowych posiadają kwas rybonukleinowy jako materiał genetyczny.
Zgłębianie tajników RNA
Materiałem genetycznym, będącym nośnikiem, na którym zakodowane są informacje dla rozwoju organizmu może być RNA lub, jak to ma miejsce w większości przypadków, DNA. Wirusy RNA mają duże znaczenie w kontekście zdrowia ludzi. Mowa tutaj o takich wirusach, jak wirus zapalenia wątroby, HIV, grypy i polio.

Mając świadomość znaczenia biomedycznego wirusów RNA, naukowcy skupieni wokół projektu "Funkcjonalna i strukturalna genomika wirusowego RNA" (FSG-V-RNA) podjęli próbę poszerzenia wiedzy na temat funkcjonalnej i strukturalnej genomiki HIV oraz wirusowego zapalenia wątroby typu B i C (odpowiednio HBV i HVC).

Głównym obszarem zainteresowania projektu, finansowanego ze środków UE, były nowe metody i narzędzia do analizy nie tylko RNA, ale również kompleksów rybonukleoproteinowych wykorzystanych do najważniejszych funkcji. Interdyscyplinarny zespół badawczy, w którego skład weszli również przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, zastosował również uzupełniające techniki przesiewowe i analizy strukturalnej kompleksów RNA w celu przeprowadzenia identyfikacji właściwych związków antywirusowych.

Nowe narzędzia opracowane przez naukowców z projektu FSG-V-RNA mogą pomóc skorelować strukturę z funkcją cząsteczek RNA oraz zidentyfikować inhibitory, które zostaną zakwalifikowane do badań przesiewowych leków przeciwko wirusom RNA. Innymi słowy, te narzędzia usprawnią dalsze badania nad tymi małymi, ale niezwykle ważnymi cząsteczkami.

Funkcje obejmują translację DNA i splicing RNA, aby możliwe było wytworzenie właściwego białka. Ostatnio dokonano odkrycia niekodującego RNA, niezbędnego do regulacji po transkrypcji genów.

Odkrywanie nowych terytoriów i dokładniejsza eksploracja już tych znanych w dziedzinie badań nad tą funkcjonalnie zróżnicowaną grupą molekuł to droga, która doprowadzi naukowców europejskich do niejednego przełomu w badaniach genomicznych i proteomicznych. Z pewnością pociągnie to za sobą odkrycie nowych terapii farmakologicznych, ale również pozwoli lepiej docenić złożoność biochemii komórek.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę