Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MITOCHECK — Wynik w skrócie

Project ID: 503464
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Austria

Wyjaśnienie procesu mitozy

Błędy podczas duplikacji DNA mogą prowadzić do powstania nowotworu. Europejskie konsorcjum zbadało rolę różnych białek i ich modyfikacji w procesie rozdziału chromosomu.
Wyjaśnienie procesu mitozy
Komórki, w wyniku podziału, przekazują swój materiał genetyczny komórkom potomnym. Proces polega na duplikacji materiału genetycznego podczas fazy S cyklu komórkowego oraz rozdzielenia chromosomu podczas mitozy.

Mitoza jest złożonym procesem, który na poziomie molekularnym nie został dobrze wyjaśniony. W związku z tym, projekt finansowany ze środków UE Mitocheck miał na celu dalsze opisanie procesu podziału komórkowego w układzie komórek człowieka. Podstawowym celem było opracowanie nowych technologii do analizy genów i białek niezbędnych do rozdzielenia chromosomu.

Aby móc zrealizować ten cel, partnerzy projektu przeprowadzili badanie interferencji RNA w skali całego genomu, dzięki któremu mogli obrać za cel ponad 22 000 genów jeden po drugim i określić, które białka były niezbędne w procesie mitozy. Efekt wyciszenia ekspresji genów był monitorowany dzięki obrazowaniu żywych komórek przy wykorzystaniu narzędzi automatycznej analizy obrazu, opracowanych przez Mitocheck.

Aby usprawnić analizę fenotypową genów w komórkach ludzkich, naukowcy projektu Mitocheck opracowali system szybkiego i niezawodnego wprowadzania genów oznakowanych w sztucznym chromosomie bakteryjnym (BAC). Stabilna ekspresja tych genów pod wpływem ich promotorów na poziomie fizjologicznym doprowadziła do opisania około 100 kompleksów białkowych, które biorą udział w funkcji centrosomu, formowania wrzecionka i rozdziału chromosomu.

Poza dostarczaniem ważnych informacji na temat zdarzeń z udziałem molekuł, które mają miejsce podczas złożonego procesu mitozy, Mitocheck opracował również narzędzia dla przyszłych wysokowydajnych badań przesiewowych w komórkach ssaków.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę