Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

GANANO — Wynik w skrócie

Project ID: 505641
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Niemcy

Nowe czujniki do wykrywania niebezpiecznych substancji

Naukowcy stworzyli nowy niedrogi czujnik do wykrywania próbek płynów o małej objętości. Zastosowanie czujnika do wykrywania biomarkerów chorób i zanieczyszczeń daje obiecujące rezultaty.
Nowe czujniki do wykrywania niebezpiecznych substancji
Analiza próbek biologicznych pod kątem szybkiego wykrywania markerów chorób może pomóc ratować życie ludzkie i obniżyć koszty opieki zdrowotnej, a także ułatwić firmom farmaceutycznym szybkie wprowadzanie nowych leków na rynek.

Im większa czułość i swoistość metod analitycznych i im mniejsze próbki, tym większa staje się ich skuteczność i tym niższe są koszty badań.

Europejscy naukowcy starali się stworzyć nowe bioczujniki pozwalające na wykrywanie bardzo niskich stężeń substancji w bardzo małych próbkach płynów. Docelową pojemnością próbki był nanolitr (nl), tj. miliardowa część litra, oraz pikolitr (pl), czyli bilionowa część litra.

Dofinansowanie projektu Ganano ze środków UE pozwoliło na zbudowanie pierwszego w historii bioczujnika wykorzystującego azotek galu (GaN). Czujnik jest zasadniczo zmodyfikowanym tranzystorem, którego napięcie powierzchniowe zmienia się (wywołując zmianę prądu pomiaru) w reakcji na kontakt z próbkami o zmieniających się parametrach elektrycznych (np. dipole, ciecze polarne, przepływ jonów, aktywność komórkowa).

Zmodyfikowanie wyjściowej konstrukcji poprzez dodanie dużych cząsteczek do powierzchni pozwoliło na wykrywanie konkretnych jonów.

Ponadto, stworzono technologię szybkiego odmierzania pipetą próbek o objętości mierzonej w nl. Trwają też badania nad zastosowaniem czujnika w różnych metodach badań jakości wody. Mniejsze, tańsze przenośne wersje systemu Ganano z powodzeniem zastosowano do badania jakości wody w samolotach. Badania te, prowadzone metodami konwencjonalnymi, były czasochłonne i dość skomplikowane.

Uzyskano też obiecujące wstępne rezultaty w zakresie bardzo czułej detekcji tlenków azotu (NOx), rodziny gazów związanych z wieloma materiałami wybuchowymi i zanieczyszczeniami.

Technologia stworzona w ramach projektu Ganano powinna znacząco obniżyć koszty wykrywania substancji niebezpiecznych i markerów chorób oraz przyczynić się do poprawy zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę