Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

INSERT — Wynik w skrócie

Project ID: 505862
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Niemcy

Krok po kroku w kierunku wydajniejszej syntezy chemicznej

Konwencjonalna inżynieria chemiczna dzieli różne procesy, od surowców po produkty końcowe, na poszczególne operacje jednostkowe. Finansowany ze środków UE zespół badawczy stworzył oprogramowanie służące do oceny integracji dwóch lub więcej jednostek pod kątem optymalizacji syntezy chemicznej w szerokiej gamie zastosowań.
Krok po kroku w kierunku wydajniejszej syntezy chemicznej
Operacje jednostkowe to na przykład takie czynności, jak separacja, oczyszczanie, mieszanie czy procesy reakcji. Nowocześniejsze metodologie próbują łączyć dwa lub więcej etapów w jednostki wielofunkcyjne, aby podnieść jakość i wydajność produktów, zmniejszając jednocześnie zużycie energii, ilość odpadów, szkodliwy wpływ na środowisko oraz nakłady finansowe.

Cały proces konwersji reakcji chemicznej i separacji w celu uzyskania żądanego produktu i wtórnego wykorzystania odpadów (reakcja i separacja) jest przedmiotem intensywnych badań mających na celu wykorzystanie efektu synergii w zakresie projektowania i optymalizacji procesów. Połączenie separacji i reakcji w ramach jednego ciągłego procesu reakcyjnego może znacząco zwiększyć szybkość i wydajność konwersji.

Stworzenie generycznego oprogramowania do integracji dla szeregu alternatywnych procesów wykorzystywanych z przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i elektronicznym było celem projektu "Integracja technologii separacji i reakcji" (Insert).

Europejscy naukowcy prowadzili zarówno prace teoretyczne, jak i doświadczalne, przy czym te ostatnie miały dostarczyć danych niezbędnych do stworzenia i przetestowania modelu.

Oprócz opracowania systemów komputerowych i przeprowadzenia licznych testów chemicznych, badacze stworzyli metody oceny wpływu na środowisko, efektywności kosztowej i bezpieczeństwa.

Przygotowano instalacje pilotażowe i zbadano sześć różnych systemów chemicznych i alternatywnych. Do analizy reakcji wykorzystano techniki separacji, takie jak destylacja, adsorpcja, filtracja membranowa i ścianki separacyjne.

Podsumowując, konsorcjum Insert z powodzeniem zaprojektowało, zoptymalizowało i przeanalizowało obiecujące urządzenia do wykonywania procesów wielojednostkowych, z uwzględnieniem najnowszych technologii.

Stworzona baza danych była podstawą dla generycznego oprogramowania, które ma szansę wnieść znaczący wkład w rozwój nowych wielojednostkowych technik reakcji chemicznych oraz przyczynić się do optymalizacji sekwencji reakcji-separacji w wielu powiązanych dziedzinach chemii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę