Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PROFKNOW — Wynik w skrócie

Project ID: 506493
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Szwecja

Droga do lepszego rządu

Przygotowano pokaźną bazę wiedzy, aby pomóc w reorganizacji i modernizacji skostniałych instytucji rządowych, zwłaszcza w sektorach zdrowia i edukacji.
Droga do lepszego rządu
Restrukturyzacja instytucji rządowych jest priorytetem dla modernizacji, szczególnie w młodszych krajach UE, gdyż w wielu z nich wciąż funkcjonują pozostałości starych systemów autokratycznych bądź biurokratycznych reżimów socjalistycznych. W ramach finansowanego ze środków UE projektu Profknow zebrano dane naukowe na temat restrukturyzacji w obrębie obszarów opieki, czyli edukacji i służby zdrowia.

Przeprowadzono analizy w kilku krajach UE, badając zarówno państwa założycielskie, jak i kraje o krótszym stażu. Celem było zdobycie wiedzy dotyczącej zmian instytucjonalnych, spójności społecznej i integracji europejskiej. Zespół przyjrzał się zmianom polityki oraz różnym działaniom związanym z edukacją, analizując również kwestię życia zawodowego w obliczu restrukturyzacji.

W ramach projektu Profknow zorganizowano 17 międzynarodowych konferencji dotyczących badanych zagadnień, a wnioski zostały upowszechnione dzięki wielu seminariom. Wspierano rozwój sieci globalnych, takich jak sieć European Educational Research Association dotycząca polityki edukacji i analizy polityki edukacyjnej, a także European Education Policy Network.

W rezultacie udało się połączyć naukowców z Europy Wschodniej, Południowej i Zachodniej, promując intensywną wymianę informacji na temat polityk edukacyjnych i zdrowotnych w nowej Europie. Wzbogaci to europejską przestrzeń badawczą (EPB) na wiele sposobów i przyczyni się do korzystnej restrukturyzacji starszych systemów opieki.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę