Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Badania UE rozwijają skrzydła

Szkolenie organizacji reprezentujących UE w celu wsparcia przedsiębiorstw w krajach kandydujących do UE oznacza, że więcej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) może korzystać z finansowanych projektów.
Badania UE rozwijają skrzydła
Podczas gdy obywatele w ugruntowanych państwach członkowskich UE przystępują do projektów finansowanych przez UE z wigorem, wielu potencjalnych ludzi biznesu w krajach kandydujących do UE nie jest świadomych wszystkich możliwości oferowanych im przez Unię Europejską. Patrząc na jakość i bezpieczeństwo żywności, finansowany przez UE projekt Trainnet Future pokonał bariery w tym sektorze. Podniósł on udział w projektach realizowanych w ramach unijnych Programów Ramowych (PR) przez zwiększenie współpracy badawczej między państwami członkowskimi UE, państwami stowarzyszonymi oraz krajami kandydującymi.

Zostało to osiągnięte przez intensywne budowanie potencjału i silne wsparcie istniejącej sieci krajowych punktów kontaktowych (KPK) UE na całym kontynencie, jak również innych kluczowych organizacji UE. Za pośrednictwem konsorcjum 26 partnerów z 25 krajów w ramach inicjatywy oferowano szkolenia dla naukowców, wspierano wymianę wiedzy i doświadczeń, promowano kojarzenie partnerów oraz założono telefoniczną sieć informacyjną.

Końcowym rezultatem tego projektu była dobrze przeszkolona sieć KPK, które pomagają krajom kandydującym w dziedzinach żywności, rolnictwa, rybołówstwa i biotechnologii w ramach 7PR UE. Odzwierciedlone jest to dziś w społecznościach naukowych w różnych krajach kandydujących za pośrednictwem dostosowanego zbioru świadczeń, nieustannie zachęcających do rozwoju środowiska akademickiego i przemysłu. Dzięki przedsięwzięciom podjętym w ramach projektu Trainnet Future więcej MŚP z tych krajów wzięło udział w programach finansowanych przez UE, niż kiedykolwiek wcześniej, oraz wyłoniła się silniejsza europejska przestrzeń badawcza (EPB).

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę