Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

W kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań w zakresie separacji gazu

Separacja gazów w mieszaninach stanowi ważny proces przemysłowy o różnych zastosowaniach. Wśród nich rozwijają się tak zwane "ekologiczne" zastosowania i procesy za sprawą europejskich naukowców, którzy poszerzają stan wiedzy dzięki nowym przyrządom i standardom pomiarowym.
W kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań w zakresie separacji gazu
Sorpcja lub separacja za pomocą sorbentów/rozpuszczalników (rozpuszczanie gazów w rozpuszczalniku, który ułatwia adsorpcję lub absorpcję, a tym samym usuwanie) stosowana jest w licznych procesach, od oczyszczania przez wytwarzanie wodoru, po wychwytywanie i sekwestrację dwutlenku węgla (CO2).

Badania wykazały, że lepsze rozpuszczalniki mogą znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie na energię, jednocześnie niemal całkowicie eliminując szkodliwe odpady. Do głównych kandydatów należą rozpuszczalniki jonowe, czyli ciecze jonowe w postaci soli o punkcie topnienia zbliżonym do temperatury pokojowej.

Oprócz "ekologiczności" ciecze jonowe o temperaturze pokojowej (RTIL) posiadają wiele innych atrakcyjnych właściwości. Nie parują, a tym samym nie wytwarzają lotnych zanieczyszczeń (nielotność), ani nie zapalają się (niepalność). Ponadto wykazują one stabilność chemiczną i termiczną, a biorąc pod uwagę ich ogromne zróżnicowanie, mogą być dostosowane do indywidualnych mieszanek zależnie od wymaganej rozpuszczalności.

Pomimo atrakcyjności ciecze RTIL nie osiągnęły swojego potencjału głównie z powodu braku norm określających właściwości sorpcji selektywnej w zastosowaniach wielogazowych.

Europejscy naukowcy zainicjowali projekt S-SCIL, aby wypełnić lukę w wiedzy oraz wesprzeć szerokie i skuteczne zastosowanie RTIL w procesach separacji wielogazowej.

Konsorcjum S-SCIL pomyślnie opracowało normy i oprzyrządowanie do pomiaru sorpcji selektywnej w zastosowaniach wielogazowych. Uwzględniono metody charakteryzacji zachowania się substancji, takich jak porowate ciała stałe i nanocząsteczki wykorzystywane w procesie sorpcji.

Ważne istniejące normy sorpcji jednego gazu i nowo opracowane normy sorpcji wielu gazów dostosowano do charakterystyki separacji gazowej, wykorzystując RTIL.

Nowe przyrządy pomiaru grawimetrycznego do analizy sorpcji gazu powiększyły potencjalny rynek dla metod grawimetrycznych.

Ponadto, opracowano szereg przyrządów do pomiarów monogazowych i wielogazowych, charakteryzujących się łatwością użycia i konserwacji, co ułatwiło zdalną analizę danych za pośrednictwem internetu, oraz uwzględniono szczegółowe oprogramowanie wyjaśniające.

Komercjalizacja technologii S-SCIL powinna ułatwić powszechniejsze zastosowanie RTIL w procesach separacji gazu o żywotnym znaczeniu dla środowiska.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę