Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ekologiczne pożywki roślinne dla zwiększonej odporności na choroby

Powszechne stosowanie nawozów i pestycydów w rolnictwie spotyka się z coraz większym oporem zarówno ze strony konsumentów, jak i polityków. Finansowany ze środków UE zespół naukowców badał bezpieczeństwo naturalnych substancji alternatywnych oraz opracował procedury jakości ISO dotyczące ich wytwarzania.
Ekologiczne pożywki roślinne dla zwiększonej odporności na choroby
Biologiczne pożywki dla roślin (BFP) składają się z substancji naturalnego pochodzenia glebowego lub roślinnego zawierających jeden lub więcej aktywnych biologicznie składników poprawiających wydajność upraw.

Wiadomo, że BFP zwiększają odporność roślin na choroby i pobudzają aktywność biologiczną gleby. Są doskonałym środkiem pozwalającym zwiększyć wydajność produkcji rolnej przy zachowaniu zasad zrównoważonego rolnictwa. Brak jest jednak uregulowań i norm, które gwarantowałyby jakość, niezawodność i identyfikowalność produkcji i stosowania BFP.

Aby uzupełnić tę lukę, europejscy badacze zainicjowali projekt BFPS. Celem badań było naukowe potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania BFP oraz stworzenie systemu zarządzania jakością produkcji zgodnie ze standardem ISO-9001. Projekt jest zgodny z unijnym prawodawstwem w sprawie eksportu, wspierającym unijne małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z tego sektora.

Priorytetem prac była kwestia zdrowia i bezpieczeństwa BFP. Badacze analizowali dokładny skład chemiczny i biologiczny różnych BFP ze szczególnym uwzględnieniem patogenów, szkodliwych metali ciężkich oraz wpływu na DNA roślin.

Prowadzono także badania na warzywach i owocach z dodatkiem i bez dodatku BFP. Zalety BFP potwierdzono zarówno w uprawach szklarniowych, jak i polnych, przy czym nie zaobserwowano żadnych skutków negatywnych pod względem zawartości patogenów czy jakości żywności.

Ponadto, dokonano oceny procesów produkcji BFP, aby poprawić jej wydajność, bezpieczeństwo oraz jakość produktu końcowego.

Konsorcjum BFPS wykazało, że stosowanie BFP zwiększa wydajność produkcji rolnej bez konieczności używania potencjalnie szkodliwych nawozów i pestycydów. Projekt potwierdził także potrzebę zniesienia barier regulacyjnych utrudniających masowe wykorzystywanie i eksport BFP.

Wyniki projektu BFPS mogą przyczynić się do podniesienia konkurencyjności unijnych MŚP oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów na całym świecie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę