Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FW-SCIENCE2004 — Wynik w skrócie

Project ID: 509052
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Portugalia

Drzwi do świata nauki stoją otworem

W Portugalii prowadzono ambitny projekt, którego celem było podniesienie atrakcyjności nauki dla uczniów i społeczeństwa oraz zachęcenie większej liczby osób do podejmowania kariery naukowej i wzmocnienie gospodarki opartej na wiedzy.
Drzwi do świata nauki stoją otworem
UE zdecydowanie wspiera działania podnoszące świadomość społeczną w zakresie znaczenia nauki w życiu codziennym, aby zachęcać do kształcenia się i pobudzać zainteresowanie tą tematyką. Portugalia jest jednym z krajów, który aktywnie działa na rzecz zachęcania młodego pokolenia do podejmowania kariery naukowej oraz wzmacniania europejskiej gospodarki opartej na wiedzy. W tym kontekście, uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu "Fascynujący świat nauki" (FW-Science2004) promowali naukę w codziennym życiu człowieka, od biologii i chemii po geologię, matematykę i fizykę.

W projekcie wzięli udział portugalscy nauczyciele i naukowcy, którzy propagowali wśród społeczeństwa i uczniów rolę nauki w życiu codziennym. Poruszano także zagadnienia dotyczące nauki w kontekście wszechświata czy środowiska. Ważnym obszarem nauki było też DNA i związane z nim osiągnięcia technologiczne.

Dzięki rozmaitym warsztatom i prezentacjom laboratoryjnym, jak i narzędziom multimedialnym na płytach CD i w broszurach, projekt FW-Science2004 z powodzeniem dotarł do społeczeństwa i był skutecznym narzędziem promującym naukę w Portugalii. W ramach projektu powstały również nowatorskie wytyczne i ciekawe materiały edukacyjne, których można używać w szkołach średnich na lekcjach z zakresu nauk ścisłych. Podobne inicjatywy prowadzone w całej Europie umacniają europejską przestrzeń badawczą (EPB) i gospodarkę opartą na wiedzy i pomagają w budowaniu lepszej przyszłości kontynentu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę