Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zrewidować podstawowe zasady uprawy roli

Składniki takie jak woda i azot mają kluczowe znaczenie dla tego, jak rozwijają się rośliny uprawne, a tym samym dla wydajności upraw. Zbadanie tych fizjologicznych mechanizmów może pomóc w uprawie lepszej jakości zbóż, na przykład jęczmienia czy pszenicy.
Zrewidować podstawowe zasady uprawy roli
Efektywność zużycia wody (WUE) i efektywność zużycia azotu (NUE) to ważne czynniki pozwalające na bardziej efektywne I ekologiczne zarządzanie uprawami. Woda I azot są głównymi elementami ograniczającymi uprawę tych roślin w regionie Morza Śródziemnego. Finansowany ze środków UE projekt "Lepsze metody zarządzania WUE I NUE strategicznych upraw regionu Morza Śródziemnego (pszenicy I jęczmienia)" (Watnitmed) trwał cztery lata. Celem badań było lepsze poznanie zużycia wody I azotu w uprawach pszenicy I jęczmienia oraz znalezienie lepszych metod przechwytywania I efektywnego wykorzystywania tych ograniczonych zasobów dla zwiększenia wydajności gospodarstw I ułatwienia genetycznego udoskonalania upraw.

dzięki poznaniu sposobów reagowania upraw na niedobory wody I azotu, uczestnicy projektu chcieli opracować lepsze systemy zarządzania. Badano zdolność zbóż do przechwytywania I wykorzystywania wody przy różnych stężeniach azotu, jak również możliwość wychwytywania I używania azotu w różnych sytuacjach dotyczących dostępności wody.

prace rozpoczęły się od oceny zmienności poziomu wody I azotu jako czynników ograniczających wzrost upraw w basenie Morza Śródziemnego, z uwzględnieniem przechwytywania substancji przez korzenie, fotosyntezy liści I ilości ziaren. Model symulacji upraw pozwolił opracować nowe koncepcje innowacyjnych strategii zarządzania, a ocena alternatywnych metod zarządzania umożliwiła poprawę przechwytywania I zużycia obu składników.

podsumowując, uczestnicy projektu analizowali hipotetyczne strategie zarządzania uprawami, aby usprawnić produkcję zbóż w regionie Morza Śródziemnego, oceniając jednocześnie skutki społeczno-ekonomiczne proponowanych rozwiązań, między innymi w ramach pilotażowego badania prowadzonego w Tunezji. Informacje na temat projektu rozpowszechniano wśród zainteresowanych stron za pośrednictwem warsztatów, prezentacji oraz regularnie aktualizowanej strony internetowej. Co najważniejsze, informacje udostępniono także rolnikom, aby zachęcić ich do poprawy wydajności upraw.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę