Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Powrót do tradycyjnych metod ochrony wód

Szczegółowa analiza metod ochrony wód stosowanych na przestrzeni wieków w krajach basenu Morza Śródziemnego może być inspiracją dla wykorzystywanych obecnie środków.
Powrót do tradycyjnych metod ochrony wód
W ostatnich dziesięcioleciach powstało wiele rozwiązań, które pomagają nam oszczędzać cenne zasoby wodne, ale czasami warto sięgnąć po tradycyjne praktyki i sprawdzone koncepcje. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Tradycyjne techniki wodne: dziedzictwo kulturowe na rzecz zrównoważonej przyszłości" (Shaduf) było przeanalizowanie klasycznych praktyk ochrony zasobów wodnych w krajach Morza Śródziemnego. Przy pomocy danych archeologicznych i historycznych, a także analizy obecnych praktyk, uczestnicy projektu dokumentowali różne techniki i pomysłowe metody oszczędzania wody, ponownego wykorzystania ścieków i nawadniania gruntów.

Głównym celem projektu Shaduf było usprawnienie gospodarki wodnej i stworzenie zrównoważonych praktyk dla sektora, a także podniesienie świadomości społecznej w zakresie wody i ścieków. Badacze założyli bazę danych poświęconą wszystkim takim praktykom i opisali techniki gromadzenia wody w regionie. Co niezwykle istotne, opracowano strategie ochrony i rekonstrukcji tych technik.

Inicjatywy te, obok innych długofalowych działań zaproponowanych w ramach projektu, dają nadzieję na zwiększenie dostępności wody w regionie Morza Śródziemnego. Omawiane techniki, bazy danych i przyszłe inicjatywy powinny podnieść jakość życia wielu społeczności.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę