Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wydobycie minerałów bez zanieczyszczania

Odpady towarzyszące wydobyciu mają szkodliwy wpływ na ekosystemy w krajach kandydujących do UE na terenie Bałkanów Zachodnich. Powstał ambitny projekt UE, w ramach którego rozpoczęto już odwracanie szkód.
Wydobycie minerałów bez zanieczyszczania
Niewykorzystane zasoby w regionie Bałkanów to między innymi bogate złoża minerałów, jednak ich wydobycie może wyrządzić szkody w środowisku. Sfinansowany ze środków UE projekt Intreat miał na celu zredukowanie zanieczyszczenia powietrza, ziemi i wody, powstającego w trakcie wydobycia.

Aby osiągnąć założone cele, członkowie projektu przestudiowali wpływ wydobycia i metalurgii na środowisko oraz oszacowali również ryzyko dla życia ludzkiego. Dążono do opracowania technologii, które pozwoliłyby ograniczyć zanieczyszczenie poprzez eliminację odpadów i rewitalizację zanieczyszczonych obszarów.

Zespół projektowy wybrał Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii (BJRM) i Serbię jako kraje pilotażowe, na których terenie miały być przeprowadzane testy, przede wszystkim w miejscach dotkniętych przez tego typu aktywność. Obszary zostały następnie skategoryzowane zgodnie z czynnikami środowiskowymi i ich wpływem. W rezultacie zespół opracował ramy prawne mające na celu zapewnienie wytycznych i standardów jakości dotyczących utylizacji i zarządzania odpadami oraz ściekami, korzystając z ram do oceny odpowiednich założeń projektu.

W ramach projektu Intreat zaproponowano zastosowanie technologii mających na celu zredukowanie zanieczyszczenia spowodowanego przez niebezpieczne odpady oraz odbudowę obszarów, na których ziemia, woda lub grunt zostały skażone. Oszacowano dostępne możliwości pod kątem możliwości technicznych i kosztów, a następnie wybrano najbardziej odpowiednie rozwiązania dla regionu. W ramach projektu zaproponowano również konkretne możliwości utylizacji ścieków przemysłowych, powstałych w wyniku procesów wydobycia i przetwarzania miedzi.

Jednym z najważniejszych osiągnięć projektu jest sformułowanie zintegrowanej strategii zarządzania środowiskiem, dzięki której Bałkany będą mogły stawić czoła zanieczyszczeniom w sektorze wydobywczym. Dzięki zastosowaniu nowatorskich technologii i naukowych odkryć projekt Intreat pomaga Zachodnim Bałkanom zachować zgodność z przepisami UE dotyczącymi środowiska. Przepisy krajów BJRM i Serbii dotyczące przedmiotowego sektora zostały ulepszone; zapewniono także cenne narzędzia umożliwiające łatwiejszą integrację z UE w przyszłości.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę