Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

WEB-ENV — Wynik w skrócie

Project ID: 510617
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Grecja

Lepsza ekologia dla Bałkanów

Pomoc Bałkanom Zachodnim w zakresie energii odnawialnej i kluczowych problemów ze środowiskiem może pomóc w zrównaniu poziomu krajów kandydujących i członkowskich UE.
Lepsza ekologia dla Bałkanów
UE, poprzez wdrożenie wielu inicjatyw, dąży do pomocy krajom Bałkanów Zachodnich, tj. Albanii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (BJRM), Kosowu, Czarnogórze i Serbii. Jedną z tych inicjatyw był sfinansowany ze środków UE projekt "Rozwój wytycznych dotyczących środowiska dla regionu Bałkanów Zachodnich" (WEB-ENV), który skupiał się na zarządzaniu zasobami wodnymi, energii odnawialnej i materiałach poddanych recyklingowi.

W ramach projektu oszacowano wyzwania z zakresu ochrony środowiska dla regionu i sformułowano zalecenia dotyczące sposobów na wyeliminowanie słabych punktów. Problemy każdego z krajów zostały przeanalizowane i oszacowane, co pomogło opracować raport dotyczący najnowszych technologii, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z ochroną środowiska. Co więcej, sformułowany został raport dotyczący przepisów w zakresie ochrony środowiska, w którym dokonano przeglądu aktualnie obowiązujących przepisów i wskazano zawarte w nich słabe punkty.

W rezultacie projekt WEB-ENV zbadał możliwość wdrożenia rozwiązań największych problemów związanych z ochroną środowiska i utworzył przejrzyste wytyczne, pozwalające na zarządzanie nimi. Zorganizowano zespoły eksperckie z różnych krajów w celu wymiany danych podczas spotkań i warsztatów projektowych, a także stworzono stronę internetową, która ułatwia przekazywanie informacji.

Cenne wyniki projektu zostały przedstawione na konferencjach, w publikacjach, na warsztatach i w ramach innych inicjatyw, dzięki czemu kluczowe zainteresowane strony zostały odpowiednio poinformowane. Umożliwi to wsparcie zarządzania problemami związanymi z ochroną środowiska w regionie i zapewni dopływ europejskiej wiedzy na temat środowiska przyszłym krajom członkowskim UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę