Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Oczyszczanie bałkańskich wód z nowych substancji zanieczyszczających

Europejski projekt zajął się kwestią rozpoznanych niedawno nowych substancji zanieczyszczających, występujących w ściekach przemysłowych i miejskich w Europie i na Bałkanach, które stanowią zagrożenie dla zdrowia.
Oczyszczanie bałkańskich wód z nowych substancji zanieczyszczających
Głównym celem finansowanej przez UE inicjatywy EMCO było zlokalizowanie w skażonych wodach europejskich wyłaniających się czynników zanieczyszczających, w tym substancji farmakologicznych, substancji powierzchniowo czynnych i barwników włókienniczych oraz ich usunięcie. Celem EMCO było także dostarczenie wyczerpujących danych na temat ścieków, aby opracować listę emisji wraz ze strategiami prewencyjnymi.

Pierwszy krok obejmował określenie dostępnej wiedzy na temat uzdatniania wody oraz obecnego stanu zakładów zajmujących się oczyszczaniem. W oparciu o te informacje opracowano i oceniono szereg nowych metod uzdatniania, prowadząc do wyselekcjonowania odpowiednich badań biologicznych.

Na podstawie kampanii pobierania próbek wyraźnie zaobserwowano powszechne występowanie substancji zanieczyszczających w miejskich wodach odpływowych na Bałkanach Zachodnich. Poziomy polutantów okazały się znacznie wyższe niż w innych państwach Europy i Stanów Zjednoczonych.

Korzystając z laboratorium i zakładów oczyszczania ścieków na skalę pilotażową przetestowano poziom efektywności metody zaproponowanych przez projekt EMCO pod kątem usuwania zanieczyszczeń. W szczególności zbadano metodę odwróconej osmozy (RO) i nanofiltracji (NF) z myślą o uzyskaniu bezpiecznej wody pitnej.

W ramach projektu EMCO stworzono techniki uzdatniania wody, które były indywidualnie dopasowane do wymogów krajów i regionów docelowych. Miejscowe placówki uzdatniania wody zdołały zredukować zagrożenia środowiskowe i zdrowotne, poprawiając jakość wody powierzchniowej. Seria wyczerpujących warsztatów i publikacji rozpowszechniła wyniki projektu wśród wszystkich zainteresowanych stron.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę