Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SOLARSAFEWATER — Wynik w skrócie

Project ID: 510603
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Hiszpania

Woda ze Słońca

Najnowsza technologia fotokatalityczna umożliwiła krajom rozwijającym się oczyszczanie wody pitnej z zastosowaniem energii słonecznej oraz ugaszenie pragnienia wielu społeczności.
Woda ze Słońca
Wiele krajów rozwijających się stanęło w obliczu ogromnych problemów w zakresie uzdatniania wody, niezbędnej do zaspokojenia codziennych potrzeb swoich społeczności. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Wschodzące technologie na potrzeby uzdatniania wody w krajach rozwijających się" (Solarsafewater) rozpowszechniono nowatorskie badania w zakresie systemów fotokatalitycznych służących do dezynfekcji wody na obszarach wiejskich.

Koncentrując się szczególnie na krajach rozwijających się, projekt zachęcał do tworzenia regionalnych sieci oraz podejmowania inicjatyw szkoleniowych z udziałem europejskich ekspertów w celu pobudzenia zastosowania technologii uzdatniania wody z użycie energii słonecznej. W ramach projektu z powodzeniem zorganizowano także kurs i wykłady na temat dostępnych technologii skierowanych do młodych naukowców i inżynierów. Równolegle organizatorzy projektu Solarsafewater zorganizowali konferencję na temat zaawansowanych technologii utleniania (AOT) do oczyszczania wody oraz fotokatalizy, rozpowszechniając wiedzę wśród potencjalnych użytkowników, decydentów i MŚP.

Ponadto zarysowano przyszłe potrzeby badawczo-rozwojowe z myślą o podejmowaniu inicjatyw pilotażowych, które pomogą zrealizować poprzednie europejskie projekty w tej dziedzinie. Czynności w zakresie upowszechniania działań i wydarzeń, w tym strony internetowej projektu, publikacji i konferencji, umożliwią rozpowszechnienie wiedzy na temat wykorzystywania tego ważnego rozwiązania do zarządzania wodą. Dzięki tym wysiłkom społeczności w wielu krajach rozwijających się będą w końcu miały możliwość korzystania i spożywania bezpiecznej wody.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę