Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zrównoważony rozwój sięga gór

Kampanie na rzecz popularyzacji zrównoważonego rozwoju w górzystych regionach oraz dokumentacja priorytetów badawczych mających na celu zwiększenie możliwości rozwoju umożliwiają realne usprawnienie słabej gospodarki tych regionów.
Zrównoważony rozwój sięga gór
Odizolowane obszary górskie w Azji mogą odnieść korzyść z europejskich badań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Sfinansowany ze środków UE projekt "Zarządzanie zasobami naturalnymi w regionach górskich Azji: wymogi badań społeczności" (NORMA) pomógł w opracowaniu priorytetów badawczych regionu Karakorum-Hindukusz-Himalaje (KHKH) w celu wypromowania idei zrównoważoności. W ramach projektu wskazano wymagania, które pomogłyby w zarządzaniu zasobami naturalnymi oraz w kształtowaniu przepisów umożliwiających zrównoważony rozwój.

Jednym z najważniejszych aspektów projektu było uwzględnienie potrzeb i nadziei społeczności zamieszkujących ten region. Udało się to osiągnąć dzięki serii inspirujących filmów, które zainicjowały dialog z lokalnymi rządami, badaczami, obywatelami i organizacjami pozarządowymi (NGO). Co więcej projekt oszacował cenną lokalną wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju, dzięki której strategie stałyby się bardziej atrakcyjne i adekwatne dla lokalnych populacji.

Aby osiągnąć założone cele, w ramach projektu zorganizowano warsztaty badawcze mające na celu naszkicowanie priorytetów powiązanych z zarządzaniem zasobami naturalnymi, a także inne warsztaty zbliżające zainteresowane strony. Sformułowano propozycje badawcze dla kolejnego projektu UE dotyczącego zrównoważoności w regionie, a rezultaty przedstawiono najważniejszym zainteresowanym stronom, w tym przedstawicielom rządu, ofiarodawcom i organizacjom ds. rozwoju.

Rezultaty projektu przekazano poprzez warsztaty, klipy wideo, publikacje i informacje prasowe, zaś ukończone filmy były prezentowane na festiwalach, tak aby pozyskać szerszą publiczność. Zalecenia i sugestie dotyczące zasad, które zrodziły się w wyniku realizacji projektu, mogą mieć dużą wagę dla uzyskania zrównoważonego rozwoju nie tylko w regionie KHKH, ale również w innych regionach górzystych na świecie. Stanowi to kolejny, lecz ważny kierunek dla UE, który odgrywać będzie formującą rolę, umożliwiając wprowadzenie trwałej pozytywnej zmiany na terenie rozwijających się regionów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę