Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

INGEDI — Wynik w skrócie

Project ID: 510669
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Włochy

Zarządzanie zasobami wodnymi z równością płci w tle

Ekspertyza i zalecenia UE mogą pomóc w rozwiązaniu problemów z zarządzaniem zasobami wodnymi wokół Morza Śródziemnego, promując jednocześnie rolę kobiet w tej wizji.
Zarządzanie zasobami wodnymi z równością płci w tle
Nowatorskie podejście do zarządzania zasobami wodnymi w rozwijających się krajach Morza Śródziemnego ma na celu uwzględnienie w tym procesie kobiet, nawet jeśli tradycje kulturowe negowały ich potencjał w tym zakresie. Sfinansowany ze środków UE projekt "Integracja płci w zakresie zarządzania zasobami wodnymi na obszarze Morza Śródziemnego" (Ingedi) zachęcił rządy i organizacje międzynarodowe do wprowadzenia stosownych przepisów dotyczących płci.

Projekt wzbudził dyskusje na temat roli kobiet w ujęciu lokalnym, jak również krajowym, szczególnie w zakresie zrównoważonego rolnictwa. W jego ramach zbadano, jak tworzenie przepisów oraz analiza ekonomiczna mogą pomóc w osiągnięciu założonych celów. Projekt Ingedi dążył do pokonania barier stojących na drodze do zrównoważonego rozwoju opartego o równość płci, podkreślając wkład kobiet w kształt lokalnych społeczności i pomagając w zapewnieniu im czystszej wody.

Dwa ważne zdarzenia pomogły zapewnić sukces projektu – warsztaty eurośródziemnomorskie oraz późniejsze szkolenia trenerów, które pomogły w rozpowszechnieniu wniosków z warsztatów. Dzięki tym działaniom projekt Ingedi wypromował nowe podejście do kwestii równości płci i wzmocnił w tym zakresie współpracę między północnymi i południowymi krajami śródziemnomorskimi.
Projekt Ingedi umożliwił również współpracę na rzecz poprawy warunków pracy kobiet i zachęcił je do wzięcia aktywnego udziału w zarządzaniu zasobami wodnymi. Powstał podręcznik dla zainteresowanych stron mający ułatwić osiągnięcie założonych celów, zawierający odpowiednie rekomendacje, a także strona internetowa, która przysłużyła się do rozpowszechniania wiedzy. Dzięki tym osiągnięciom kobiety zamieszkujące obszar śródziemnomorski są o krok bliżej do równości płci, a zarządzanie skąpymi zasobami wodnymi umożliwi wprowadzenie tych ideałów w życie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę