Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wspomaganie decyzji w zakresie projektowania i produkcji kompozytów

Rynek materiałów kompozytowych, tj. wykonanych z co najmniej dwóch różnych materiałów, stale rośnie. Finansowani ze środków UE naukowcy opracowali internetową platformę modelowania, aby wspierać przedsiębiorstwa w podejmowaniu jak najlepszych decyzji w zakresie projektowania i produkcji.
Wspomaganie decyzji w zakresie projektowania i produkcji kompozytów
Kompozyty umożliwiają projektantom wykorzystywanie indywidualnych zalet każdego składnika, prowadząc do wytworzenia końcowego produktu o najwyższej specyfikacji technicznej, często uwzględniającej niewielką masę oraz wysoką wytrzymałość.

Kompozyty znajdują zastosowanie nie tylko w tradycyjnych sektorach, takich jak motoryzacja, lotnictwo czy inżynieria lądowa i wodna, ale także w sektorach wschodzących i towarowych.

Jednak ze względu na pozornie niekończące się kombinacje materiałów o różnych wymaganiach przetwarzania, prowadzących do niezwykle zróżnicowanej gamy produktów, inżynierowie i producenci mogą skorzystać z zaawansowanego technologicznie wsparcia projektowego i optymalizacyjnego.

Europejscy naukowcy zainicjowali projekt "Inżynieria agentowa w modelu szacowania kosztów kompozytów" (ECOMP) w celu opracowania internetowej platformy ułatwiającej podejmowanie decyzji na rzecz optymalizacji procesu, urządzeń i doboru materiałów przy maksymalnej redukcji kosztów.

Naukowcy wykorzystali programowanie obiektowe, stosunkowo nową technikę programowania stosowaną w językach, takich jak Java. W języku Java poszczególne elementy (obiekty) są definiowane z zastosowaniem konkretnych zasad kontroli powiązanych z nimi danych i interakcji z innymi obiektami. Tak więc obiekty objęły materiały, właściwości i procesy.

Naukowcy połączyli takie programowanie z modelem agentowym (ABM), stosunkowo nową strukturą modelowania obliczeniowego, która ocenia wpływ wielu elementów (agentów) na system jako całość. Model ABM został użyty do modelowania wpływu różnych obiektów na koszt w celu oceny kosztów alternatywnych tras oraz poinformowania użytkownika o sprawach pozaekonomicznych, które mogą oddziaływać na jego decyzje.

Tym samym projekt ECOMP dostarczył pierwsze internetowe narzędzie programowe do modelowania kosztów i doboru materiałów, procesów i urządzeń we wczesnych fazach projektowania kompozytów.Komercjalizacja projektu ECOMP może ogromnie podnieść pozycję konkurencyjną małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zaangażowanych w produkcję kompozytów. Może także podnieść jakość i zwiększyć różnorodność dostępnych produktów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów, co wiąże się z dodatkową korzyścią dla użytkowników końcowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę