Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nanorurki węglowe z laboratorium na rynek

Nanorurki węglowe (CNT) to materiały w kształcie rurek wykonane z węgla o średnicy w skali nanometrycznej. Finansowani ze środków UE naukowcy pokonali jedną z najważniejszych przeszkód stojących na drodze ich powszechnego zastosowania komercyjnego poprzez wykazanie taniej masowej produkcji wysokiej jakości produktów.
Nanorurki węglowe z laboratorium na rynek
Węgiel zawarty w CNT ma postać grafitu – zaobserwowanego nieoczekiwanie po raz pierwszy we wkładach ołówkowych. W powiększeniu CNT przypominają zwiniętą gęstą siatkę o wielkości rzędu atomów i cząsteczek.

CNT wykazują niesamowitą wytrzymałość mechaniczną, a także interesujące właściwości elektryczne, działając w charakterze metali lub półprzewodników w zależności od wariantów geometrycznych. Pobudziły one wyobraźnię wielu osób ze względu na ich potencjalne zastosowanie w ogromnej gamie nowatorskich zastosowań.

Jednak najbardziej powszechny proces produkcji, ablacja laserowa, jest dość kosztowny i niełatwy do stosowania na dużą skalę produkcji przemysłowej.

W ramach finansowania projektu Nanospark europejscy naukowcy podjęli się opracowania taniej technologii kanałowej ablacji iskrowej (CSA) z myślą o masowej produkcji wysokiej jakości jednościennych CNT (SWCNT).

W pierwszej kolejności naukowcy opracowali niezbędne urządzenia oparte na CSA do produkcji SWCNT. Energochłonność produkcji CSA jest zazwyczaj do 100 razy mniejsza niż w przypadku konwencjonalnej ablacji laserowej, co stwarza możliwości ogromnego ograniczenia kosztów produkcji oraz ostatecznej ceny produktu. Co więcej koszty instalacji są często nawet pięciokrotnie niższe.

CNT wyprodukowano przy użyciu nowego sprzętu Nanospark, wykazującego potencjał komercjalizacji w postaci proszków, zawiesin i dyspersji w cienkich błonach (pośród czołowych poszukiwanych nośników).

Wykazana w ramach projektu Nanospark produkcja dużych ilości wysokiej jakości CNT przy znacznych oszczędnościach kosztowych powinna wywrzeć istotny wpływ na wyprowadzenie wielu koncepcji opartych na CNT z laboratorium na rynek. Najbliższym celem jest ich zastosowanie w ogniwach słonecznych, gdzie oczekuje się 50% oszczędności kosztów w stosunku do tradycyjnych modułów ogniw krystalicznych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę