Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Przyspieszenie szacowanie kosztów związanych z cięciem laserowym

Producenci blach poświęcają wiele czasu na przygotowywanie ofert projektowych. Fundusze UE umożliwiły naukowcom opracowanie zautomatyzowanego systemu kalkulacji kosztów w celu zwiększenia szybkości i rzetelności tego procesu.
Przyspieszenie szacowanie kosztów związanych z cięciem laserowym
W małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) zatrudniających mniejszą liczbę pracowników technicznych proces przygotowania oferty odejmuje cenny czas od rzeczywistych prac technicznych nad projektem i produkcją.

Biorąc pod uwagę, że prawdopodobieństwo wygranej jest zazwyczaj niewielkie ze względu na konkurencję ze strony większych firm, niezdolność do pracy nad projektami, które zostały już przyznane, ma nawet większy negatywny wpływ na produktywność.

Europejscy naukowcy starali się stworzyć zautomatyzowane narzędzie do szacowania kosztów wycinania laserem elementów trójwymiarowych (3D). Projekt "Indywidualnie konfigurowany, automatyczny system wyliczania kosztów wycinania laserowego 3D" (Icacost) został powzięty w celu wsparcia procesu ofertowego oraz zwiększenia konkurencyjności MŚP z sektora obróbki blach.

Konsorcjum opracowało przeglądarkę 3D kompatybilną z różnymi formatami projektowania wspomaganego komputerowo (CAD). Przeglądarka ułatwiła dobór konturów wycinania, po którym ścieżki cięcia laserowego były automatycznie konfigurowane. Stąd też zastosowanie przeglądarki 3D umożliwiło sporządzenie kompletnego opisu prac nad określoną częścią.

Zdefiniowany przebieg narzędzia wniósł możliwość obliczenia indeksu wykorzystywanego do szacowania kosztów wytworzenia danego elementu obrabianego. Kontynuacja prac doprowadzi do automatyzacji procesu szacowania czasu obróbki i kosztów elementu.

Opracowane w ramach projektu Icacost narzędzie do szacowania kosztów objęło bazę danych zawierającą zapytania, oferty, zlecenia i zamówienia pokalkulacyjne (rzeczywiste koszty po realizacji). W ten sposób system umożliwił obliczenie kosztu pojedynczego elementu oraz całkowitego kosztu oferty, a także dał możliwość szybkiego ich porównania z poprzednimi ofertami i podobnymi realizacjami.

Nowatorstwo narzędzia Icacost, łączącego trzy funkcje w jednym systemie (przeglądarka 3D, generator indeksu oraz kalkulator kosztów), umożliwiło szybkie i rzetelne oszacowanie kosztów na potrzeby wniosków ofertowych. System okazał się prosty i niezawodny, nawet gdy korzystały z niego osoby posiadające mniejszą wiedzę techniczną, jak personel sprzedażowy.

Dalsze modyfikacje systemu Icacost obejmują bezpośrednie połączenie parametrów maszyny z algorytmami mierzenia czasu na rzecz osiągnięcia optymalnych kosztów.

Ogólnie rzecz biorąc, projekt Icacost powinien wywrzeć ogromny wpływ na czas i przydział zasobów ludzkich – a ostatecznie na sukces ofert projektowych – w MŚP z sektora obróbki blach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę