Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe ostrza chirurgiczne z tworzyw sztucznych

Finansowanie ze środków UE umożliwiło europejskim naukowcom opracowanie prototypu polimerowego uchwytu i ostrza chirurgicznego o licznych zaletach w stosunku do konwencjonalnych ostrzy ze stali nierdzewnej (SS).
Nowe ostrza chirurgiczne z tworzyw sztucznych
Choć ostrza chirurgiczne i skalpele należą do najbardziej popularnych i najprostszych narzędzi chirurgicznych, ich obsługa, użycie i utylizacja mogą stwarzać problemy. Ponadto proces utylizacji jednorazowych ostrzy ze stali nierdzewnej jest dosyć kosztowny.

Europejscy naukowcy podjęli się opracowania procesu wytwarzania wysokiej jakości jednorazowych polimerowych ostrzy chirurgicznych w ramach finansowania projektu Disblade. Ich celem było zwiększenie ostrości powierzchni o 40% w porównaniu do istniejących ostrzy ze stali nierdzewnej, a także wykazanie ich sztywności, ostrości i odporności na ścieranie porównywalne do ostrzy stalowych.

Ponadto nowy system usuwania z gorącą płytą pozwoliłby na "zneutralizowanie" ostrza w niespełna sekundę na sali operacyjnej, znacznie upraszczając proces utylizacji.

Naukowcy projektu Disblade pomyślnie opracowali proces przemysłowy utwardzania powierzchni polimerów i mieszanek polimerowych, dla którego zgłoszony został wniosek patentowy. Proces oparto na zmiękczeniu powierzchni za pomocą dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym (scCO2), wprowadzeniu do powierzchni ceramicznego prekursora oraz wywołaniu reakcji między materiałami w celu utworzenia hybrydowej powierzchni ceramiczno-polimerowej. Proces ten zwiększył twardość powierzchni oraz jej odporność na zarysowania, ułatwiając polerowanie ostrej krawędzi na rzecz precyzyjnych i minimalnie niszczących nacięć.

Stworzono projekt całkowicie polimerowego uchwytu i nieusuwalnego ostrza skalpela. W projekcie uwzględniono produkcję standardowymi metodami formowania wtryskowego, niedostępną w przypadku komponentów wykonanych ze stali nierdzewnej. Wyeliminowano także konieczność montażu ostrza na skalpelu, jak również jego usuwanie z przeznaczeniem do zniszczenia, co znacznie ograniczyło zagrożenia dla bezpieczeństwa. Ponadto uproszczony system utylizacji w sali operacyjnej zapewnił unieszkodliwienie ostrza w ciągu sekundy.

Konsorcjum Disblade pomyślnie wyprodukowało polimerowe uchwyty skalpela z nieusuwalnymi ostrzami, wykazującymi równe lub nawet lepsze właściwości w stosunku do konwencjonalnych ostrzy ze stali nierdzewnej. W poczet zalet zaliczyć trzeba niedrogie formowanie wtryskowe części, wyeliminowanie konieczności montażu i demontażu ostrza, jak również niedrogą utylizację.

Przy dobrze zorganizowanych i skutecznych kampaniach edukacyjnych skierowanych do społeczności medycznej, technologia opracowana w ramach projektu Disblade może wywrzeć istotny wpływ na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z sektora ostrzy chirurgicznych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę