Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Doskonalenie technologii wytwarzania igieł do znieczulania

Finansowani ze środków UE naukowcy opracowali nową technologię podawania środków znieczulających miejscowo, która może pobudzić europejski przemysł oraz pokonać zagraniczną konkurencję.
Doskonalenie technologii wytwarzania igieł do znieczulania
W nie tak dalekiej przeszłości większość interwencji medycznych innych niż wypełnianie ubytku wymagała kompleksowych operacji pod znieczuleniem ogólnym. Dzięki ogromnym postępom w dziedzinie technologii medycznych wiele z nich obecnie można wykonać w ramach chirurgii ambulatoryjnej z zastosowaniem znieczulenia miejscowego podawanego igłami do nakłuć lędźwiowych/zewnątrzoponowych.

Znieczulenie miejscowe skutkuje zablokowaniem impulsów nerwowych z określonego obszaru tak, że ból nie jest odczuwalny, a reakcja motoryczna na interwencję nie jest wywoływana.

Stymulacja nerwów zwiększyła wskaźnik pomyślnych blokad nerwowych w porównaniu z wykorzystaniem anatomicznych punktów orientacyjnych. W tym przypadku igła do znieczulania pełni dwojaką rolę. Dostarcza ona niewielki impuls prądowy w celu wywołania reakcji motorycznej. Po wywołaniu właściwej reakcji ruchowej wskazującej prawidłową lokalizację igła wprowadza środek zniaczulający.

Obecnie rynek zdominowany jest przez produkty importowane z Chin, Indii i Stanów Zjednoczonych. Europejscy naukowcy zainicjowali projekt "Pozyskanie odpowiedniej technologii igieł anestezjologicznych w drodze nowego procesu formowania i powlekania" (GRANT) w celu opracowania nowej technologii na rzecz poprawy systemów igieł anestezjologicznych oraz pokonania konkurencji.

Techniczne cele obejmowały rozwój powłoki dwubiegunowej pozwalającej na bardziej precyzyjne i miejscowe wytwarzanie prądu. Prąd dostarczany jest przez jeden biegun, a powraca przez drugi, tak że jego rozprzestrzenianie do innych tkanek jest ograniczone, a stymulacja określonych nerwów lub wiązek nerwowych jest bardziej precyzyjna.

Nowatorska trójwarstwowa powłoka składa się z najgłębszej warstwy izolacyjnej na metalowej igle, warstwy przewodzącej w środku oraz zewnętrznej warstwy izolacyjnej o minimalnym tarciu wywoływanym przez kontakt z tkanką podczas wkłucia.

Po drugie zespół projektu GRANT opracował nowy proces formowania igły w celu ograniczenia możliwości jej złamania. Zbadali także możliwość walcowania dwóch igieł jednocześnie z myślą o zmniejszeniu kosztów produkcji.

Wyniki projektu GRANT mogą przyczynić się do utworzenia setek miejsc pracy, zważywszy że obecne moce produkcyjne małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) są niewystarczające, aby zaspokoić popyt. Komercjalizacja technologii GRANT wykazuje potencjał zapewnienia gwałtownego rozwoju wysokiej jakości igieł anestezjologicznych w UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę