Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ION — Wynik w skrócie

Project ID: 513190
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Włochy

Nowy system badań przesiewowych leków

W ramach europejskiej współpracy między czołowymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) opracowano innowacyjny system badań przesiewowych potencjalnych leków wpływających na kanały jonowe uczestniczące w istotnych zaburzeniach neurologicznych i psychiatrycznych. Oczekuje się, że dostarczony pakiet nowych narzędzi programowych przyspieszy analizę wyników badań eksperymentalnych i umożliwi odkrycie nowych leków w kanałach jonowych.
Nowy system badań przesiewowych leków
Badania przesiewowe leków często stanowią bardzo pracochłonny i czasochłonny proces, wiążący się z identyfikacją celów cząsteczkowych, a także izolacją i testowaniem różnych związków. Zintegrowane podejście, w ramach którego można by przewidzieć wynik doświadczalny na podstawie docelowych właściwości oraz struktury chemicznej związku, znacznie ułatwiłoby i przyspieszyło proces badań przesiewowych leków.

Głównym celem finansowanego ze środków UE projektu ION było opracowanie lepszych systemów technicznych z przeznaczeniem do badań związków chemicznych, które mogą oddziaływać na kanały jonowe oraz mogłyby znaleźć zastosowanie terapeutyczne. Partnerzy podeszli do wielu aspektów systemu badań przesiewowych, w tym dostosowania powstających urządzeń w dziedzinie elektrofizjologii oraz rozwoju inteligentnego oprogramowania.

Stworzono udoskonaloną platformę doświadczalną w zakresie kanałów jonowych (IONEP) z użyciem jednoelektrodowego systemu do pomiaru zmian przepływu prądu przez kanały jonowe w błonie. Informacje dotyczące kanałów jonowych zostały zintegrowane z załączoną Biblioteką Obiektów ION, w której zdefiniowano optymalne kanały jonowe dla identyfikacji leku w danym kontekście chorobowym.

W podobny sposób Biblioteka Chemiczna ION stała się prototypem zbioru znanych struktur chemicznych wykazujących aktywność farmakologiczną. Na podstawie struktury chemicznej w odniesieniu do konkretnego kanału jonowego zaprojektowano Sekwencyjne Oprogramowanie Przesiewowe ION, aby oszacować komputerowo aktywność farmakologiczną (IC50) danego związku.

Platforma ION wprowadziła dwie istotne innowacje: łatwy dostęp do dużego zbioru obiektów badawczych oraz skuteczny proces odkrywania leków. Wykorzystywanie biblioteki początkowych struktur molekularnych ułatwi szybką analizę danych oraz wesprze sekwencyjne projektowanie przyszłych eksperymentów, przyspieszając cały proces.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę