Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ECOWETSOW — Wynik w skrócie

Project ID: 513195
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Norwegia

Nowe maszyny wzmacniają rolnictwo ekologiczne

Nowoczesne rolnictwo wymaga rozwoju najnowocześniejszych urządzeń. Europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) podjęły wysiłki na rzecz osiągnięcia tego celu poprzez wytworzenie nowej technologii szybkiego i dokładnego siewu.
Nowe maszyny wzmacniają rolnictwo ekologiczne
Istnieje powszechne przekonanie, że wraz z gwałtownym rozwojem ludzkości produkcja żywności musi ulec w nadchodzących latach znacznej intensyfikacji. Niezależnie od tego, czy powinniśmy rozwijać rolnictwo na ​​nowych obszarach czy też skupić się na wysoce wydajnych odmianach, uważa się, że wdrażanie ekologicznych praktyk podtrzymuje użytkowanie gruntów oraz poprawia wydajność produkcji.

Obecnie rolnictwo ekologiczne osiąga 2% z docelowego poziomu 10%, a sprostanie wyzwaniom i rosnącym potrzebom europejskiego przemysłu wymaga zwiększenia jego konkurencyjności w zakresie sprzętu oraz opłacalności produkcji.

W ramach europejskiego projektu "Innowacyjna technologia siewu na mokro w rolnictwie ekologicznym i hodowli" (Ecowetsow) pracowano nad stworzeniem siewnika stosowanego na mokrej glebie zdolnego do osadzania nasion i nawożenia w odpowiedniej dawce oraz na właściwej głębokości. Ostatecznym celem było przeprowadzenie tego procesu w jednym przebiegu, tak aby zwiększyć jego wydajność i efektywność kosztową.

Opracowana maszyna musiała spełniać pewne kryteria, w tym zapewnienie równomierności siewu, określonej głębokości w polu, a także dokonywanie pomiaru liczby nasion. Wszystkie te działania miały być wykonywane przy prędkości siewu 7 ha na godzinę i maksymalnym koszcie 112 euro na hektar. Co najważniejsze, wszystkie te funkcje powinny być monitorowane w sposób ciągły z kabiny ciągnika.

Partnerzy projektu Ecowetsow opracowali wydajne algorytmy do zliczania przepływu nasion, które mogą wiarygodnie dokonać pomiaru do 4 000 nasion na sekundę. Nakładanie się lub powstawanie grup nasion uwzględniono w ramach funkcji wyliczającej średnią powierzchnię każdego nasiona.

Opracowano także system podawania nasion, dostarczającego do mieszalnika bardzo dokładną ilości materiału siewnego przy odchyleniu od wartości zadanej rzędu jedynie 2%. Wreszcie konsorcjum stworzyło interfejs użytkownika dla systemu sterowania, który umożliwia użytkownikowi sterowanie i monitorowanie różnych systemów.

Oczekuje się, że komercyjne zastosowanie technologii Ecowetsow zwiększy konkurencyjność Europy w sektorze przemysłu rolniczego oraz wzmocni istniejące praktyki rolnictwa ekologicznego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę