Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TAILORLIQUID — Wynik w skrócie

Project ID: 508624
Źródło dofinansowania: FP6-INNOVATION
Kraj: Szwecja

Zestaw narzędzi do projektowania dostosowanych do potrzeb preparatów

Finansowani ze środków UE naukowcy wykorzystali testy wysokiej przepustowości do stworzenia bazy danych na rzecz szybkiego preparowania płynnych substancji chemicznych. Wyniki powinny pomóc producentom w szybszym wyprowadzaniu zindywidualizowanych produktów z laboratorium na rynek.
Zestaw narzędzi do projektowania dostosowanych do potrzeb preparatów
Stale rosnąca potrzeba sprawnego wprowadzania nowych produktów z laboratorium na rynek wymaga racjonalnych narzędzi do projektowania opartych na zasadach i danych naukowych.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z branży chemicznej stają w obliczu konkurencji ze strony większych firm, nawet gdy poszukiwane są zindywidualizowane rozwiązania – obszar tradycyjnie obsługiwany przez mniejsze firmy.

Europejscy naukowcy postanowili stworzyć zestaw narzędzi do łatwego rozwoju płynnych produktów chemicznych, wykorzystując fundusze przeznaczone na realizację projektu "Zindywidualizowane ciecze wysokowydajne – pobudzanie konkurencyjnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego" (Tailorliquid).

Położono nacisk na minimalizację kosztów wytwarzania poprzez optymalny dobór składników, użycie przyjaznych dla środowiska i odnawialnych składników w preparatach oraz wsparcie szybkiego wprowadzania zindywidualizowanych rozwiązań na rynek.

Naukowcy wykorzystali badania przesiewowe wysokiej przepustowości (HTS) – proces polegający na automatyzacji w celu szybkiej oceny preparatów chemicznych pod kątem potencjalnie milionów zmiennych.

Zastosowanie HTS połączono z podejściem różnic powinowactwa surfaktantu (SAD). Surfaktanty lub substancje powierzchniowo czynne to cząsteczki zawierające zarówno grupy polarne (względnie naładowane), jak i niepolarne.

Taka charakterystyka skutkuje podwójnym powinowactwem, co oznacza, że wiążą się tylko w interfejsie polarnym-niepolarnym, na przykład poprzez zamknięcie niepolarnej cząsteczki tłuszczu w wodzie – grupa niepolarna w kierunku tłuszczu, polarna w kierunku wody. Stąd są one powszechnie stosowane w środkach czyszczących i detergentach do rozbijania i rozproszenia oleju i smaru.

Naukowcy wykorzystali HTS z koncepcją SAD w celu opracowania zestawu narzędzi do projektowania preparatów, jak również oceny substancji chemicznych pod kątem użycia w płynnych środkach czyszczących i produktach spożywczych. Oprócz wypracowania metod i protokołów preparowania naukowcy wykorzystali stworzone techniki do opracowania dwóch nowych płynnych środków czyszczących.

Narzędzia projektowe, takie jak te realizowane przez konsorcjum Tailorliquid, będą miały zasadnicze znaczenie nie tylko dla MŚP, ale dla całego sektora przemysłu. Racjonalne projektowanie produktów na podstawie obszernych baz danych i automatyki pozwoli wprowadzać produkty na rynek znacznie szybciej z korzyścią dla producentów i konsumentów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę