Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Harmonizacja standardów bezpieczeństwa żywnościowego w całej Europie

W krajach będących nowymi członkami UE mogą obowiązywać nieco inne standardy w dziedzinie bezpieczeństwa żywnościowego niż w Europie Zachodniej. Nowa inicjatywa badawcza pomaga zharmonizować standardy na całym kontynencie.
Harmonizacja standardów bezpieczeństwa żywnościowego w całej Europie
W Europie Zachodniej obowiązują na ogół bardzo wysokie standardy w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności, wspierane przez restrykcyjne przepisy lokalne i wspólnotowe. Aby promować wdrażanie tych standardów na pozostałym obszarze kontynentu, uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu "Sieć na rzecz chemicznego bezpieczeństwa żywnościowego dla rozszerzającej się Europy" (Safefoodnet) założyli dynamiczną sieć współpracy w dziedzinie higieny obejmującą nowe kraje UE.

Projekt koncentrował się na zrównywaniu pozycji nowych państw członkowskich i stowarzyszonych państw kandydujących z pozycją starszych członków UE w zakresie standardów bezpieczeństwa żywnościowego. Innym celem było rozszerzenie wpływu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) na całą Europę przy pomocy silnej sieci badaczy, instytucji i naukowców zajmujących się zanieczyszczeniami chemicznymi. Projekt umożliwił także różnym zainteresowanym stronom wzięcie udziału w unijnych inicjatywach badawczych, takich jak "Zharmonizowane wskaźniki środowiskowe ryzyka pestycydowego" (HAIR), "Chemikalia jako zanieczyszczenia w łańcuchu żywnościowym" (Cascade) czy "Chemiczne bezpieczeństwo żywnościowe w Europie" (FOSIE).

W projekcie Safefoodnet wzięły udział starsze kraje UE: Belgia, Dania, Niemcy i Włochy oraz nowi członkowie: Estonia, Cypr, Łotwa, Litwa, Malta i Polska. Ponadto objął on kraje stowarzyszone: Bułgarię, Rumunię i Turcję. W ramach projektu przeprowadzono analizy narzędzi i systemów promujących bezpieczeństwo żywnościowe wśród społeczeństwa we wszystkich tych krajach, opracowując dane dotyczące nawyków żywieniowych oraz monitorowania zanieczyszczeń chemicznych.

Wyniki badań sklasyfikowano według krajów, przedstawiając ich mocne i słabe strony oraz potrzeby w zakresie szkoleń i przyszłych działań. Badania te stanowią także podstawę dla wytycznych w sprawie zarządzania chemicznym bezpieczeństwem żywnościowym w tych krajach. Oprócz tego zorganizowano warsztaty z udziałem lokalnych władz i zainteresowanych stron, aby promować cele projektu, wzmocnić bezpieczeństwo żywnościowe w Europie i podnieść poziom zdrowia obywateli.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę