Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ECONETUS — Wynik w skrócie

Project ID: 514966
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Polska

Wezwanie do działania w sprawie zmiany klimatu

Inicjatywy w dziedzinie zmiany klimatu wspierające współpracę Europy z innymi krajami pokazują uczestnikom, jak angażować się w tego rodzaju projekty, począwszy od składania wniosków po zarządzanie.
Wezwanie do działania w sprawie zmiany klimatu
Zmiana klimatu i problemy środowiskowe dotykają naszej planety w alarmującym stopniu. Celem finansowanego ze środków UE projektu Econetus było zaangażowanie nowych i przyszłych członków UE w projekty badawcze z tej dziedziny. Nawiązano współpracę między starymi i nowymi krajami UE: Litwą, Austrią, Polską i Zjednoczonym Królestwem, aby promować projekty badawczo-rozwojowe.

W ramach projektu stworzono sieć ponad 500 partnerów z Europy i innych krajów świata. Zorganizowano ponad 30 konferencji w Europie, z czego na szczególną uwagę zasługuje końcowa konferencja, która odbyła się w Gdańsku w 2007 r.

Aby zachęcić małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) do udziału w projektach z dziedziny środowiska, w 2006 r. zorganizowano warsztaty poświęcone gromadzeniu wiedzy w zakresie zarządzania projektami, a także negocjacjom i umowom. Podczas wszystkich tych wydarzeń do rozpowszechniania wśród badaczy informacji na temat bazy projektu wykorzystano ulotki, wersję bazy danych na płycie CD oraz krajowe punkty kontaktowe (KPK).

Projekt Econetus zaowocował złożeniem wniosków w sprawie 10 unijnych projektów z zakresu środowiska, promując tę ważną dziedzinę i przyczyniając się do rozwoju badań nad zmianą klimatu. Inicjatywa pomogła stworzyć trwałe więzi między naukowcami oraz wsparła rozwój badań, przygotowując grunt pod intensywną współpracę w ramach sektora.

Bez wątpienia projekt umocnił pozycję Europy jako ważnego gracza na światowym polu walki ze skutkami zmiany klimatu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę