Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EAGLES FOOD FORUM — Wynik w skrócie

Project ID: 514071
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD
Kraj: Belgia

Forum żywności wspiera rozwój świata

Unia Europejska zawsze starała się pomóc krajom rozwijającym się w zaspokojeniu potrzeb żywieniowych poprzez zwiększenie badań w zakresie nauk przyrodniczych i biotechnologii. Forum żywności stało się niezbędnym narzędziem w tym obszarze.
Forum żywności wspiera rozwój świata
Szybko rosnące populacje na całym świecie skłaniają naukowców do przemyślenia strategii rolnictwa i żywności, otwierając drzwi nowym rozwiązaniom uwzględniającym biotechnologię i inne ważne nowe koncepcje. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Europejskie działania w globalnych naukach przyrodniczych – forum żywności" (Eagles FOOD FORUM) podjęto te zagadnienia badawcze w celu pokonania globalnych wyzwań i zaspokojenia potrzeb krajów rozwijających się. Forum wspiera dialog między opinią publiczną, mediami i decydentami zaangażowanymi we wspieranie krajów rozwijających się.

Za pośrednictwem forum UE odegrała istotną rolę w poprawie zdolności krajów rozwijających się w zakresie nauk przyrodniczych. Projekt wzmocnił także współpracę w ramach wspólnych projektów prowadzonych przez UE, budujących mosty między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się w dziedzinach edukacji i innowacji na rzecz rozwiązywania globalnych problemów. Forum stanowiło także platformę do podejmowania problemów prawnych i etycznych w naukach przyrodniczych w odniesieniu do potrzeb krajów wschodzących i rozwijających się.

Projekt Eagles FOOD FORUM skutecznie osiągnął wyznaczone cele poprzez organizację trzech kluczowych sympozjów naukowych, a także warsztatów, sesji konferencyjnych oraz dwóch spotkań w Parlamencie Europejskim. W ramach projektu sporządzono raporty informacyjne na tematy związane z żywnością oraz opublikowano szereg artykułów poświęconych temu zagadnieniu, zapewniając także promocję projektu w radiu i telewizji.

Choć potrzeba więcej czasu i zasobów, by sprostać odwiecznemu problemowi, który stale się nasila, projekt Eagles FOOD FORUM dał początek wielu pozytywnym inicjatywom w tym kierunku. Projekt zdobył duże zainteresowanie wśród międzynarodowych organizacji i zainteresowanych stron z całego świata. Jego sukces doprowadził do rozwoju własnego mechanizmu finansowania i inwestowania wykraczającego poza początkowe fundusze UE na potrzeby realizacji swojej wzniosłej wizji w nadchodzących latach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę