Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TRADEAG — Wynik w skrócie

Project ID: 513666
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Francja

Wsparcie sprawniejszego handlu

Badania nad umowami handlowymi, taryfami, barierami i regionalizacją mogą pomóc unijnym rządom i twórcom polityki poprawić relacje handlowe z resztą świata.
Wsparcie sprawniejszego handlu
Wraz z postępującą regionalizacją i globalizacją handel produktami rolnymi zmienia się pod względem przepływów, umów, ograniczeń i taryf handlowych. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu "Umowy o handlu produktami rolnymi" (Tradeag) przygotowali analizy ekonomiczne dla polityków zajmujących się tworzeniem obecnych przepisów i prowadzeniem negocjacji handlowych.

Projekt dostarczył narzędzi pomagających zrozumieć siły będące motorem regionalizacji oraz analizować otwartość, ograniczenia i mechanizmy obrony handlowej w UE w porównaniu z innymi krajami rozwiniętymi. Badacze analizowali także wyzwania dotyczące umów preferencyjnych związanych z wielostronnymi negocjacjami, jak i przyszłymi porozumieniami. Inne badane kwestie to na przykład wpływ umów handlowych na przepływy handlowe w UE, bariery pozataryfowe, eskalacja taryfowa oraz dawniejsze umowy wspólnotowe.

W ramach projektu Tradeag stworzono bazy danych pomagające oceniać wpływ unijnych umów handlowych na handel światowy i aktywność importową/eksportową, szczególnie w odniesieniu do krajów partnerskich w Afryce i regionie Morza Śródziemnego. Przeprowadzono także liczne analizy i porównania w zakresie traktowania preferencyjnego, na przykład między Afryką a USA. Wśród innych ważnych zagadnień handlowych znalazły się możliwe przyszłe umowy z krajami Ameryki Południowej i Rosją.

Badacze przygotowali też studia przypadków, na przykład dotyczące wpływu umocnienia porozumień eurośródziemnomorskich i bałkańskich w określonych regionach i sektorach UE (w tym owoców i warzyw). Gruntowne analizy i studia przypadków z pewnością pomogą politykom poprawić wskaźniki handlu UE oraz podnieść konkurencyjność wszystkich stron porozumień handlowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę