Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ESBIC-D — Wynik w skrócie

Project ID: 518192
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niemcy

Integracja badań w zakresie biologii systemowej w Europie

Zapobieganie, diagnozowanie i leczenie wielu chorób wymaga dogłębnego zrozumienia procesów biologicznych. W tym celu w ramach europejskiej inicjatywy koordynacyjnej opracowano infrastrukturę dla podejścia biologii systemowej do zwalczania zespołów chorobowych.
Integracja badań w zakresie biologii systemowej w Europie
Współczesne techniki z obszaru genomiki funkcjonalnej, w połączeniu z systemami modelowania chorób i danymi indywidualnych pacjentów – łącznie z wyznacznikami genetycznymi i schematami ekspresji genów – znacznie usprawniły diagnozowanie chorób.

Dążąc do ustanowienia europejskich ram dla podejścia biologii systemowej, w ramach projektu finansowanego przez UE "Europejska inicjatywa w zakresie biologii systemowej na rzecz zwalczania zespołów chorobowych" (ESBIC-D) powiązano ze sobą grupy wywodzące się z kilku największych europejskich organizacji i ośrodków badań nad rakiem. Głównym celem projektu było połączenie zasobów i specjalistycznej wiedzy w zakresie genomiki funkcjonalnej i biologii systemowej w celu zidentyfikowania ścieżek potencjalnie najistotniejszych dla raka.

Powstała sieć szkoleniowa dla organizacji uczestniczących, która stworzyła podstawy dla silnej ogólnoeuropejskiej sieci naukowej w dziedzinie badań nad rakiem. Partnerzy projektu z powodzeniem opracowali strategie w sprawie skoordynowanej sieciowej analizy próbek uzyskanych od pacjentów z uwzględnieniem parametrów klinicznych, ścieżek molekularnych i identyfikacji markerów. Szczególną uwagę poświęcono ścieżkom rakowym, a także utworzono modele wygenerowanych informacji w biologii systemowej w celu walidacji.

Partnerzy projektu wyrażają nadzieję, że podejście ESBIC-D oraz opracowana infrastruktura okażą się przydatne dla pokrewnych badań realizowanych w Europie oraz stworzą podstawy dla doskonalszego diagnozowania i leczenia wielu innych zespołów chorobowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę