Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TUMOR-HOST GENOMICS — Wynik w skrócie

Project ID: 518198
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Finlandia

Zrozumienie interakcji między komórkami zrębu żywiciela a nowotworem

Rozwój i wzrost nowotworu – poza zmianami natury genetycznej – zależne są również od mikrośrodowiska. Naukowcy finansowani przez UE przyjrzeli się uważnie ścieżkom zaangażowanym w interakcje między nowotworem a zrębem żywiciela w celu zidentyfikowania biomarkerów chorobowych i opracowania nowych metod leczenia raka.
Zrozumienie interakcji między komórkami zrębu żywiciela a nowotworem
Interakcje z komórkami zrębu są kluczowe dla angiogenezy raka, rozwoju komórek rakowych oraz inwazji nowotworu. Skupienie się na zrębie nowotworu to nowe atrakcyjne podejście w leczeniu raka, jako że komórki zrębu są genetycznie stabilne, w związku z czym oczekuje się, że wykształcą w sobie odporność względem czynników terapeutycznych. Jakkolwiek, opracowanie tego typu strategii leczniczych jest utrudnione ze względu na fakt, że mechanizmy będące podłożem interakcji między komórkami zrębu żywiciela a nowotworem nie są dobrze rozumiane.

W związku z tym powstał projekt TUMOR-HOST Genomics, finansowany przez UE, którego celem jest odkrycie i potwierdzenie nowych miejsc docelowych w terapii przeciwnowotworowej, a także nowych strategii dostarczania środków leczniczych do guzów.

Dokładniej rzecz biorąc, naukowcy postanowili zahamować wybrane główne szlaki sygnalizowania komórkowego w komórkach mezenchymatycznych i hematopoetycznych poprzez ukierunkowane wektory lentiwirusa oraz zidentyfikować czynniki rakowe, które doprowadziły do zwiększenia angiogenezy. Plan działania obejmował opracowanie nowych zaawansowanych instrumentów technologii i metod w ramach genomiki funkcjonalnej w celu zbadania interakcji zachodzących między nowotworem a żywicielem. Ostatecznym celem było zidentyfikowanie cząsteczek i procesów w zdrowych komórkach, na które mogłyby zostać ukierunkowane nowe czynniki terapii przeciwnowotworowej.

W przypadku dostarczenia czynników leczniczych do nowotworów in vivo, naukowcy opracowali ukierunkowane wektory lentiwirusa, które miały zostać przetestowane in vivo w modelach mysich rozwoju i rozsiewu komórek nowotworowych.

Łącznie, wyniki projektu nie tylko dostarczyły ważnych informacji na temat podstaw molekularnych interakcji między komórkami zrębu żywiciela a nowotworem, ale posiadają silny potencjał eksploatacyjny, jako że tego typu procesy są niezbędne dla wzrostu i rozsiewu każdej złośliwej choroby. Przełożenie wygenerowanej wiedzy w praktykę kliniczną pozwoli rozwinąć istniejące metody leczenia przeciwnowotworowego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę