Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TRANSDEATH — Wynik w skrócie

Project ID: 511983
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Dania

Badanie programowanej śmierci komórki

Określenie programowana śmierć komórki (PCD) odnosi się do regulowanego procesu śmierci, natomiast niewłaściwa PCD kojarzona jest z patologiami, łącznie z rakiem i chorobami zwyrodnieniowymi. Naukowcy z całej Europy połączyli siły, by zbadać mechanizmy i molekuły kryjące się za procesami PCD w różnych organizmach eukariotycznych.
Badanie programowanej śmierci komórki
Geny kontrolujące apoptozę – najlepiej zbadany typ PCD – oryginalnie zidentyfikowano w modelu nicienia z gatunku C. elegans, natomiast dalsze badania wykryły pokrewne ścieżki apoptotyczne u ssaków. Na podobnej zasadzie, istnieją inne znane i nieznane formy PCD, które są silnie chronione pośród gatunków.

Gromadzenie dokładniejszych danych eksperymentalnych na temat regulatorów PCD było tematem inicjatywy finansowanej ze środków UE "Programowana śmierć komórkowa w królestwie eukariotycznym" (Transdeath). Partnerzy zdecydowali się przeprowadzić badanie porównawcze na temat różnych organizmów z królestwa eukariotycznego w celu wygenerowania wiedzy na temat genów i procesów biochemicznych, które regulują PCD.

Prace badawcze zespołu Transdeath były skoncentrowane na mniej zbadanych mechanizmach śmierci komórkowej innej niż apoptoza. Wygenerowane informacje miały zostać wykorzystane do zgłębienia analogicznych typów śmierci komórkowej u ssaków, a zwłaszcza ludzi.

Na przykład, naukowcy próbowali powiązać starzenie się liści rośliny pod koniec sezonu wzrostu z PCD wywołaną podczas zakażenia patogenami. Celem było powiązanie tych form PCD z procesami autofagii u zwierząt lub śmiercią komórkową podczas rozwoju struktur rozrodczych.

Różnorodność genów i ścieżek biochemicznych, które kontrolują PCD rozmaitych typów scharakteryzowano i funkcjonalnie porównano u różnych organizmów. Wygenerowanie modeli genetycznych i funkcjonalnych pomogło badaczom zrozumieć, jak procesy PCD ewoluowały u różnych gatunków i jak mechanizmy rdzenne są filogenetycznie chronione. Informacje te zapewniają dostęp do nowych danych na temat roli PCD w rozwoju i homeostazie.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę