Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SYNSCAFF — Wynik w skrócie

Project ID: 511995
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Włochy

Rozkładanie organizacji synaptycznej na części pierwsze

Komunikowanie informacji w obrębie ciała odbywa się poprzez transmisję sygnałów elektrochemicznych. Europejskie konsorcjum pogłębiło naszą wiedzą na temat procesów następujących w synapsach, analizując rolę rozmaitych białek.
Rozkładanie organizacji synaptycznej na części pierwsze
Formowanie synaps neuronalnych to złożony proces, który wymaga precyzyjnej interakcji komórek, tworzenia się połączeń synaptycznych oraz odpowiedniego umiejscowienia białek. Złożoność ta utrudnia nakreślenie pełnego obrazu białek zaangażowanych w ten proces oraz ich wzajemnej zależności.

Chcąc rozwikłać tę zagadkę, zespół projektu finansowanego przez UE "Synaptyczne rusztowania białkowe regulujące korową organizację synaps w czasie rozwoju" (Synscaff) skupił się na rozpoznaniu złożonych mechanizmów molekularnych odpowiadających za strukturyzowanie i organizację synaptyczną w czasie rozwoju sieci korowych i zespołów nerwów obwodowych. Ostatecznym celem było głębsze zrozumienie sieci korowych w czasie rozwoju, szczególnie genów i ich produktów rządzących tymi procesami.

Naukowcy scharakteryzowali rolę znanych i nowych białek przedsynaptycznych i posynaptycznych w formowaniu synaps i funkcji synaptycznej in vitro oraz w modelach zwierzęcych. Zespół projektu Synscaff przyjrzał się również wpływowi najważniejszych genów regulujących pobudzającą funkcję synaptyczną w niedorozwoju umysłowym.

Udało się to osiągnąć poprzez mutowanie genów i wygenerowanie zwierząt transgenicznych dla potrzeb rusztowań białkowych, a także kluczowych elementów w niedorozwoju umysłowym. Dalsze analizy molekularne, elektrofizjologiczne i behawioralne zaowocowały identyfikacją nowych kroków rozwojowych związanych z niedorozwojem umysłowym.

Wyniki projektu pozwoliły uzyskać obszerną wiedzę na temat składu i funkcji synapsy pobudzającej, pogłębiając nasze zrozumienie regulacji transmisji sygnałów w zdrowiu i chorobie. Co więcej, eksploatacja wyników projektu Synscaff doprowadziła już do komercyjnej produkcji przeciwciał, które są obecnie dostępne dla społeczności naukowej.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę