Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FOSRAK — Wynik w skrócie

Project ID: 5120
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Szwecja

Odkrywanie funkcji małych RNA

Małe niekodujące RNA (ncRNA) dotychczas odgrywają niezrozumiałą rolę w regulacji ekspresji genów. Aby zgłębić naszą wiedzę na temat funkcji i ewolucji tych molekuł, finansowany przez UE projekt zajął się badaniem różnych klas regulacyjnych RNA w różnych królestwach.
Odkrywanie funkcji małych RNA
Do regulacyjnych RNA należą mikroRNA, małe jąderkowe RNA oraz małe bakteryjne RNA, natomiast ich rola w regulowaniu i modulacji ekspresji genów dopiero zaczyna być poznawana. Na przestrzeni ostatnich 10 lat byliśmy świadkami bezprecedensowej akumulacji dowodów ukazujących RNA jako wszechobecne regulatory, nie zaś jako zaledwie pasywne czynniki przenoszące informacje genetyczne.

Z biologicznego punktu widzenia znaczyłoby to, że małe RNA zaangażowane są w kontrolowanie reakcji fizjologicznych, rozwojowych punktów kontrolnych, genów chorobowych oraz cech wirulencji. Aby zgłębić istniejącą wiedzę na temat właściwości regulacyjnych małych RNA i zbadać potencjalne zastosowania w zakresie zapobiegania lub leczenia chorób, projekt finansowany przez UE "Funkcja małych RNA w różnych królestwach" (Fosrak) zbadał aspekty ewolucyjne tych RNA.

Prace eksperymentalne przeprowadzone przez partnerów projektu skierowano na dogłębne zrozumienie regulacji wywołanej przez RNA w szeregu wybranych organizmów modelowych. Ewolucyjne pochodzenie tych cząsteczek regulacyjnych zbadano, a następnie opracowano analizę porównawczą, która powinna ujawnić decydujące różnice i podobieństwa w strukturze, interakcji i wymogach proteinowych.

Projekt Fosrak z powodzeniem zidentyfikował i dokonał eksperymentalnej walidacji przewidywanych celów i związanych z nimi białek małych RNA. Ważnym punktem badania były także bakteryjne proteiny i enzymy zaangażowane w metabolizm i regulację RNA.

Podsumowując, wyniki projektu dostarczyły ważnych informacji na temat sposobu, w jaki regulacyjne RNA włączane są do ogólnej sieci ekspresji genów. Dane te rzucą wyzwanie naszemu dotychczasowemu postrzeganiu ról małych RNA w zdrowiu i chorobie, a także oczekuje się, że otworzą nowe ścieżki kształtowania strategii leczenia.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę