Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EBIOSENSE — Wynik w skrócie

Project ID: 512009
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Szwecja

Macierze biosensoryczne do wykrywania patogenów

Szybkie wykrywanie substancji zanieczyszczających w żywności i wodzie ma decydujące znaczenie dla zdrowia człowieka. W ramach finansowanego przez UE programu opracowano mikromacierze DNA do szybkiego i precyzyjnego wykrywania patogenów w produktach żywnościowych.
Macierze biosensoryczne do wykrywania patogenów
Istniejące metody analizy serologicznej toksyn patogenetycznych dostarczają informacji taksonomicznych, które często są słabo powiązane z autentyczną patogenetycznością mikroorganizmu. Dlatego też wyłącznie metody analizy oparte na DNA mogą dostarczyć danych na temat zagrożeń zdrowotnych powiązanych z tymi organizmami.

W związku z tym, opracowanie silikonowych chipów stanowi potencjał szybszej i jednoczesnej analizy dużej liczby genów w próbce w sposób w pełni zautomatyzowany. Celem finansowanego przez UE projektu "Elektryczne macierze biosensoryczne do analizy szkodliwych mikroorganizmów i toksyn drobnoustrojowych" (Ebiosense) było opracowanie zaawansowanej platformy służącej do badania szkodliwych mikroorganizmów i/lub ich produktów toksycznych.

Ta platforma macierzy biosensorycznej została zaprojektowana, by identyfikować i określać ilościowo określone kwasy nukleinowe, białka drobnoustrojowe a jednocześnie toksyczne produkty mikrobowe. Zamierzeniem jest rozpoznanie i wychwycenie komórek docelowych przez sondy DNA lub przeciwciała na elektrochemicznych elektrodach przetwornika. Wychwycone molekuły analitowe oznaczone są enzymem, który wytwarza elektrycznie czynny produkt generujący prąd elektryczny.

Partnerzy projektu zaprojektowali i ocenili odpowiednie sondy i przeciwciała DNA oraz zbadali, w jaki sposób można je unieruchomić na powierzchni chipa. Silikonowe mikromacierze DNA zostały wyprodukowane do analizy powszechnie występujących toksyn patogenów żywnościowych: patogenetycznych szczepów E. coli, pałeczek Legionella i Salmonella. Dodatkowo, skonstruowano chip oparty na przeciwciałach do analizowania toksyn gronkowcowych.

Mikromacierz Ebiosense posiada potencjał, by znacząco poprawić ocenę ryzyka produktów żywnościowych, dostarczając informacji na temat produkcji toksyn i innych czynników patogenetyczności. Co istotne, poza mikroorganizmami związanymi z żywnością, technologia ta może znaleźć zastosowanie w wielu kontekstach analitycznych, łącznie z określaniem bakterii antybiotykoodpornych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę