Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HUNN — Wynik w skrócie

Project ID: 510358
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Węgry

Tworzenie wysokich standardów w dziedzinie nanotechnologii na Węgrzech

Wiele wydarzeń i inicjatyw pomogło Węgrom stworzyć centrum nanonauki i nanotechnologii, co czyni ten kraj ważnym graczem regionalnym w tej rozwijającej się dziedzinie.
Tworzenie wysokich standardów w dziedzinie nanotechnologii na Węgrzech
Prawie każdy naród w UE stara się wzmocnić najnowocześniejsze dziedziny nauki i badań, takie jak te związane z nanotechnologią i materiałami wielofunkcyjnymi. Finansowany ze środków UE projekt "Węgierska sieć doskonałości w zakresie nanonauki" (HUNN) zmobilizował zasoby ludzkie i materialne na Węgrzech w celu dalszego rozwoju tych dziedzin w ramach krajowego nanocentrum wirtualnego. Założeniem projektu było nawiązanie relacji z podobnymi ośrodkami w całej Europie, szczególnie w nowych i przyszłych państwach UE.

W jego ramach opracowano nowatorskie strategie w zakresie badań i innowacji, wsparto regionalny transfer technologii, pobudzono uczestnictwo Węgier w programach badawczych UE i rozpowszechniono ważne informacje naukowe. Projekt utorował drogę do utworzenia platformy nanotechnologicznej, zainicjował programy mobilności oraz wsparł wspólne projekty na polu nanotechnologii i nanonauki. Konkretne zagadnienia uwzględniały również nowe procesy i urządzenia produkcyjne, szczególnie w odniesieniu do materiałów wielofunkcyjnych opartych na wiedzy.

Projekt HUNN wzmocnił węgierską politykę innowacji i badań naukowych z uwzględnieniem głównych tematów badawczych. Silnego wsparcia udzielono także na polu kształcenia studentów, w tym w postaci podręcznika na temat nanonauki oraz baz danych o aktualnych zasobach edukacyjnych i szkoleniowych w węgierskich instytucjach.

Ponadto projekt ten zwiększył udział węgierskich zainteresowanych stron w unijnych propozycjach projektów, osiągając kilka udanych wyników. W jego ramach zorganizowano dni transferu technologii, prezentacje naukowe, dyskusje przy okrągłym stole, warsztaty, seminaria i sesje plakatowe, aby na wiele sposobów wesprzeć realizację celów nanocentrum. Inicjatywy te wyniosły Węgry na pozycję wyrastającego autorytetu w zakresie nanonauki w regionie, włączając pełniej kraj do europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) oraz stwarzając precedensy dla innych młodych krajów UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę