Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

BOOSTING BALTIC FP6 — Wynik w skrócie

Project ID: 510408
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niemcy

Impuls dla krajów bałtyckich

Lepsze usługi dla przedsiębiorstw w krajach bałtyckich oraz ułatwianie partnerstwa w projektach finansowanych przez UE pomogły podtrzymać badania i rozwój w młodych krajach UE.
Impuls dla krajów bałtyckich
Współpraca regionalna między państwami bałtyckimi i lepsze usługi za pośrednictwem krajowych punktów kontaktowych (KPK) w ramach projektów finansowanych ze środków UE wsparły konkurencyjność stowarzyszonych krajów kandydujących (SKK) UE. Finansowany przez UE projekt Boosting Baltic FP6 osiągnął to dla Estonii, Łotwy, Litwy i Polski. W ramach projektu podjęto inicjatywy szkoleniowe oraz tworzenie sieci na rzecz poprawy KPK w tych krajach i doskonalenia transferu technologii.

W szczególności nadzorowano wymianę najlepszych praktyk dla KPK i wsparto optymalizację ich zadań. Zorganizowano warsztaty szkoleniowe w celu wsparcia KPK w podnoszeniu udziału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w projektach unijnych w ramach szóstego i siódmego programu ramowego (6PR 7PR), promowaniu nowych partnerstw i zwiększaniu konkurencyjności przemysłu w krajach bałtyckich.

Obejmowało to seminaria informacyjne oraz warsztaty zachęcające do podejmowania wspólnych projektów i lepszych powiązań poprzez ScanBalt, regionalną sieć wymiany informacji z zakresu nauk zdrowotnych i przyrodniczych. Przeprowadzono także mapowanie kompetencji w regionie oraz opracowano elektroniczny przewodnik, aby wspomóc składanie wniosków z propozycjami projektów UE, jak również przewodnik poszukiwania partnerów i inne istotne publikacje.

Oprócz tworzenia bliskich więzi z siecią ScanBalt, projekt powiązano także z globalną siecią Steinbeis na rzecz transferu technologii oraz byłą szwedzką Radą ds. Badań i Rozwoju UE, Vinnova. Ułatwiło to tworzenie wspólnych projektów w regionie Morza Bałtyckiego i pozwoliło KPK skorzystać z ogromnej puli zasobów. Wśród największych osiągnięć projektu był elektroniczny przewodnik dotyczący 7PR oraz przewodnik poszukiwania partnerów ScanBalt, które naprawdę pobudziły przedsiębiorczość, badania w zakresie nauk przyrodniczych i innowacyjność w krajach bałtyckich.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę