Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CEAF — Wynik w skrócie

Project ID: 510409
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD
Kraj: Polska

Projekty rolno-spożywcze w Europie Środkowej w rozkwicie

Bazy danych, sieci i mechanizmy transferu wiedzy pomogły wielu młodym krajom UE zainicjować przedsiębiorcze projekty w przemyśle rolno-spożywczym.
Projekty rolno-spożywcze w Europie Środkowej w rozkwicie
Wiele krajów w Europie Środkowej, głównie Estonia, Węgry, Łotwa, Polska i Słowacja, ma ogromne doświadczenie naukowe w uprawie owoców i kwiatów. Ich wiedza obejmuje dziedziny biotechnologii, ochrony środowiska, ochrony roślin, zapylania, przetwórstwa owoców oraz tradycyjnego pszczelarstwa, jednak z powodu niedoborów finansowych pełny potencjał tych sektorów pozostaje niewykorzystany.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Stymulowanie uczestnictwa sektora rolno-spożywczego z Europy Środkowej w 6PR" (CEAF) wsparto współpracę między instytutami badawczymi w regionie, skupiając się na jakości i bezpieczeństwie żywności. W szczególności zapewniono pomoc kluczowym graczom w zakresie identyfikacji istniejącego wsparcia i składania wniosków do realizacji projektów finansowanych przez UE.

Aby osiągnąć wyznaczone cele, wykorzystano wiedzę starszych państw członkowskich UE, powiększając europejską przestrzeń badawczą (EPB) oraz angażując Europę Środkową w tych sektorach. Zorganizowano warsztaty w nowych państwach członkowskich, a także promowano wymianę najlepszych praktyk oraz transfer wiedzy. Projekt CEAF pomógł również ustanowić sieci doskonałości w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności, pomagając firmom w docelowych państwach członkowskich określić ich mocne strony, słabości i potrzeby.

Inne inicjatywy wsparte w ramach projektu obejmują pomoc dla przedsiębiorstw na rzecz ich udziału w projektach finansowanych przez UE, a także utworzenie konsorcjów projektowych, poszukiwanie partnerów oraz wyjaśnianie zagadnień związanych z prawami własności intelektualnej (PWI). Zespół CEAF pomógł też stworzyć internetowe narzędzie do rejestracji pomysłów, a dla zainteresowanych stron – do wyrażania zainteresowania przyłączaniem się do projektów.

Wreszcie przygotowano katalog i bazę danych na płycie CD, obejmującą badaczy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) jako potencjalnych partnerów w przemyśle rolno-spożywczym. Baza danych została rozszerzona o wiele innych krajów, takich jak Francja, Niemcy, Izrael i Ukraina, aby pobudzić partnerstwo UE z udziałem Europy Środkowej. Był to doskonały krok nie tylko w celu zachęcenia do realizacji finansowanych przez UE projektów w ramach szóstego programu ramowego (6PR), ale także w ramach siódmego programu ramowego (7PR).

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę