Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CERA — Wynik w skrócie

Project ID: 510451
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Polska

Umacnianie przestrzeni badawczej w Europie Środkowej

Inicjatywy w zakresie tworzenia partnerstw między Europą Środkową a Zachodnią, poza szkoleniami I wymianą wiedzy, pomagają umocnić europejską przestrzeń badawczą (EPB) oraz zwiększyć zasięg jej wpływu.
Umacnianie przestrzeni badawczej w Europie Środkowej
Nowo stowarzyszone kraje UE w Europie Środkowej, takie jak Węgry, Polska i Słowacja, odniosły znaczące korzyści z realizacji projektów UE, które przybliżyły je do EPB. Jednym z takich projektów był finansowany przez UE projekt "Tworzenie EPB w Europie Środkowej" (CERA), który zachęcił najznamienitsze ośrodki i organizacje badawcze w regionie do nawiązania współpracy.

W ramach CERA stworzono mechanizmy budowania wirtualnych sieci i umacniania EPB poprzez dobrze ugruntowane relacje i inicjatywy partnerskie między nowymi państwami członkowskimi a tymi starszymi, jak Austria czy Niemcy. Rozwinięto system wymiany dobrych praktyk i zaoferowano wsparcie w zakresie przygotowania wniosków tworzenia nowych sieci doskonałości w krajach docelowych, szczególnie w dziedzinie środowiska, energii, nauk przyrodniczych i nanotechnologii.

Dokładniej rzecz biorąc, w projekcie skupiono się na naukach przyrodniczych, genomice i biotechnologii na rzecz zdrowia. W zakresie nanotechnologii i nanonauki, skupiono się na opartych na wiedzy materiałach wielofunkcyjnych oraz nowych procesach produkcji i narzędziach. Jednocześnie, w zakresie nauk środowiskowych skupiono się na globalnej zmianie klimatu, ekosystemach i zrównoważonym rozwoju.

Cele projektu osiągnięto poprzez warsztaty treningowe, wizyty ekspertów i wiele innego typu spotkań. Projekt CERA z powodzeniem zwiększył świadomość obywateli na temat projektów finansowanych przez UE, zwłaszcza w odniesieniu do wytycznych w sprawie uczestnictwa oraz sporządzania wniosków. Uczestnicy opracowali mapę obszarów doskonałości, rozwinęli umiejętności i rozszerzyli międzynarodową współpracę między instytutami w Europie Środkowej. Instytuty te zdołały rozpowszechnić wyniki badań, dokonać transferu technologii ze swoich laboratoriów do środowiska przemysłowego oraz zidentyfikować partnerów do przyszłych badań, umacniając na wiele sposobów EPB.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę