Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zarządzanie alergiami pokarmowymi

Alergie pokarmowe mogą wywoływać nieprzyjemne, poważne lub nawet śmiertelne reakcje organizmu. Ogólnoeuropejska sieć przeprowadziła szeroko zakrojone badania kliniczne w celu powiązania alergii pokarmowych z czynnikami genetycznymi i środowiskowymi.
Zarządzanie alergiami pokarmowymi
Radzenie sobie z alergią pokarmową może być trudne i czasochłonne, ponieważ chorzy mogą reagować na bardzo małe ilości problematycznej żywności. Jedyną dostępną metodą leczenia alergii pokarmowej jest unikanie problematycznej żywności, co wymaga wdrożenia skutecznych strategii znakowania żywności w zakresie występowania alergenów.

Głównym celem finansowanego ze środków UE projektu "Występowanie, koszt i podstawa alergii pokarmowej w całej Europie" (Europrevall) było zbadanie złożonych interakcji pomiędzy spożyciem żywności a metabolizmem, układem odpornościowym, pochodzeniem genetycznym i czynnikami społeczno-ekonomicznymi w celu identyfikacji kluczowych czynników ryzyka. Ostatecznym celem było dostarczenie informacji i narzędzi niezbędnych dla decydentów, regulatorów i branży spożywczej, aby skutecznie radzić sobie z alergiami pokarmowymi w całej Europie.

Aby uniknąć paniki w sprawie alergicznego ryzyka związanego z żywnością, niezbędne są dane wysokiej jakości. W rezultacie partnerzy projektu badali częstość występowania alergii pokarmowych w różnych grupach wiekowych, a także relacje między czynnikami genetycznymi i środowiskowymi, uwzględniając alergie na pyłki, wzorce konsumpcji żywności oraz rozwój alergii pokarmowej.

Dane epidemiologiczne zapewniły wyraźny obraz rozmiaru zagrożonej populacji w Europie, a także wskazanie względnego znaczenia różnych produktów spożywczych. Dane z badań klinicznych projektu Europrevall ujawniły charakterystyczne wzorce częstości występowania alergii pokarmowej, wskazując, że wpływ na zdrowie publiczne alergenów zbiega się ze środkami zarządczymi wymaganymi przez prawo.

Ponadto zespół projektu Europrevall poddał ocenie testy diagnostyczne oparte na składnikach, ale jego głównym osiągnięciem było stworzenie multipleksowego testu alergicznego z wykorzystaniem układu mikromacierzy z ponad 50 alergenami oczyszczonej żywności. Test ten wskazał obiecujące podejście do poprawy wykrywalności i zarządzania alergiami pokarmowymi.

Dane projektu Europrevall wniosły ważny wgląd w ogólne ryzyko alergicznej żywności i mogą się przyczynić do wzmocnienia podstawy decyzji dotyczących regulacji i zarządzania alergenami. Testy alergiczne stanowią istotny postęp w odniesieniu do istniejących metod, a także obietnicę poprawy jakości życia konsumentów cierpiących na alergie pokarmowe.

Powiązane informacje

Tematy

Food - Safety
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę