Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

BRAVE — Wynik w skrócie

Project ID: 513628
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Francja

Ochrona europejskiego pszczelarstwa

Hodowla pszczół ma zasadnicze znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej, natomiast zdrowie pszczół ma wielkie znaczenie dla gospodarki UE. W ramach europejskiego działania wspomagającego zorganizowano posiedzenia naukowe w celu opracowania zintegrowanego podejścia kontynentalnego do zapobiegania i zwalczania infekcji wirusowej dotykającej pszczoły.
Ochrona europejskiego pszczelarstwa
Znaczenie pszczelarstwa znacznie wykracza poza produkcję miodu, mleczka pszczelego, pyłku i wosku. Pszczoły odgrywają istotną rolę jako zapylacze roślin, decydujące dla ich reprodukcji i rozmnażania.

Jednak zdrowie pszczół zagrożone jest przez wirusy, dlatego też pilnie potrzebne są strategie na rzecz zapobiegania wirusowym infekcjom dotykającym te owady. W tym celu powstał projekt BRAVE finansowany przez UE, który zajął się oceną ryzyka w związku z infekcją wirusową w europejskich koloniach pszczół.

Działania wspomagające projektu BRAVE skupiły się na nawiązaniu współpracy między europejskimi naukowcami i doradcami w celu ułatwienia transferu wiedzy i umiejętności. Poprzez organizację spotkań naukowych, projekt BRAVE skupił się na gromadzeniu wiedzy naukowej na temat diagnozowania, genetyki i epidemiologii wirusów.

Te informacje pomogą ocenić wpływ gospodarczy i środowiskowy chorób wirusowych pszczół i zająć się kwestiami regulacyjnymi na rzecz zapobiegania przedostawaniu się egzotycznych wirusów pszczelich do UE. Dodatkowo, partnerzy projektu sformułowali dla potrzeb Komisji Europejskiej porady dotyczące polityki w zakresie tych kwestii, a także dla potrzeb Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) w celu stworzenia procedur diagnostycznych.

To postępowanie i zalecenia projektu BRAVE rozpowszechniono w dzienniku naukowym; stanowią one pierwszy krok w kierunku bardziej efektywnego podejścia do zapobiegania i diagnozowania chorób wirusowych pszczół.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę