Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

F AND F — Wynik w skrócie

Project ID: 513953
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD
Kraj: Izrael

Środki farmaceutyczne i spadek płodności człowieka

Rozważania na temat przyczyny spadku płodności człowieka zachęciły naukowców do zainicjowania zakrojoną na szeroką skalę inicjatywy finansowanej ze środków UE, której celem było zbadanie oddziaływania produktów farmaceutycznych na środowisko.
Środki farmaceutyczne i spadek płodności człowieka
Zaobserwowane spadki płodności wywołują obawy, jakoby żywność stanowiła jeden z czynników o tym decydujących. Celem projektu "Żywność i płodność: produkty farmaceutyczne jako efektory wysokiego ryzyka" (F AND F) było zbadanie oddziaływania środków chemii środowiskowej, które działają jak substancje zaburzające gospodarkę endokrynną (ED).

Przed realizacją projektu F AND F, niewiele wiedziano na temat skutków działania produktów farmaceutycznych głównie z powodu braku metod stężania podejrzanych chemikaliów z próbek środowiskowych i spożywczych. Co gorsza, brakowało szybkich i niedrogich testów diagnostycznych.

W efekcie głównym celem projektu F AND F było zidentyfikowanie produktów farmaceutycznych, które mogą oddziaływać na płodność człowieka, w celu odkrycia ich sposobu działania i opracowania odpowiednich wysokowydajnych testów do badań przesiewowych (HTSA). W ocenie ryzyka narażenia żywności i populacji na produkty farmaceutyczne, zespół F AND F chciał poznać ewentualne powiązania między żywnością a płodnością.

Naukowcy z zespołu F AND F zbadali skutki i mechanizmy działania pięciu głównych ED występujących w środowisku, w tym etynyloestradiol (EE2) i fluoksetynę będącą aktywnym składnikiem leku znanego jako Prozac™. Naukowcy wykorzystali modele gryzoni do oceny zakłóceń w procesie reprodukcji. Zbadali także to, czy produkty farmaceutyczne mogą ewentualnie zakłócać komunikacyjne połączenia szczelinowe między komórkami Sertoliego, komórkami "pielęgnującymi", które odżywiają rozwijające się plemniki.

W ramach projektu F AND F z powodzeniem opracowano oczyszczanie metodą immunopowinowactwa na bazie techniki zol-żel (IAP) dla EE2, powszechnie występującego związku estrogennego. Umożliwiło to analizę na poziomie jednej trylionowej przy użyciu systemu chromatografii cieczowej/spektrometrii mas. W połączeniu z mikropłytkową próbą diagnostyczną, którą wygenerowano w ramach F AND F, przewidziano, że możliwe będzie opracowanie HTSA o wyjątkowej czułości do monitorowania zasięgu zanieczyszczenia produktami farmaceutycznymi, jak również narażenia człowieka na ich działanie.

Zespół projektu F AND F, wyposażony w te procedury, w następnej kolejności ustalił strategie na rzecz zarządzania ryzykiem. W szczególności stwierdzono, że może istnieć współzależność między dietą, trybem życia a stopniem narażenia.

W ramach projektu F AND F zrzeszono ekspertów w dziedzinie toksykologii z Austrii, Danii, Francji, Izraela i Zjednoczonego Królestwa. Powołali oni solidną platformę, która zajmuje się problemami zanieczyszczenia środowiska przez produkty farmaceutyczne.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę