Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Tanie, długie taśmy nadprzewodzące

Finansowany ze środków UE zespół badawczy dokonał znaczących postępów technologicznych w dziedzinie taśm nadprzewodzących. Znaczne obniżenie kosztów pozwoliłoby wprowadzić technologię na rynek i uczyniłoby ją szczególnie atrakcyjną dla sektora energetycznego.
Tanie, długie taśmy nadprzewodzące
Nadprzewodniki to materiały charakteryzujące się niemal całkowitym przewodnictwem (brak oporu elektrycznego) po schłodzeniu do temperatur bliskich zeru absolutnemu. Proces schładzania wymaga określonych warunków, urządzeń i materiałów, a okrycie tzw. nadprzewodników wysokotemperaturowych (HTS) zostało powitane przez producentów elektroniki jako ważny przełom.

HTS w rzeczywistości także wymagają niskich temperatur, a termin "wysokotemperaturowe" należy rozumieć relatywnie do tradycyjnych nadprzewodników.

Do najintensywniej badanych materiałów HTS należy tlenek itru(III), baru i miedzi (YBCO). YBCO jest szeroko stosowany w przewodnikach powlekanych HTS (CC), elastycznych powlekanych taśmach produkowanych w długościach dziesiątek tysięcy metrów, o ogromnym potencjale dla sektora energetycznego.

Jedną z głównych przeszkód stojących na drodze do komercjalizacji technologii jest uzyskanie wysokowydajnych CC dużej długości przy konkurencyjnych kosztach.

Europejscy naukowcy zainicjowali projekt "Przewodnik powlekany w ekonomicznym procesie obróbki" (COCON), aby stworzyć nową technologię przewodników powlekanych z YBCO, pozwalającą na ich ekonomiczne wytwarzanie.

CC składają się z metalowego substratu, tzw. warstwy buforowej oraz wierzchniej warstwy nadprzewodzącej. Uczestnicy projektu COCON dokonali ważnych technicznych udoskonaleń we wszystkich tych trzech komponentach.

Dzięki zastosowaniu jako substratu stopu niklowo-wolframowego o dobrych właściwościach mechanicznych, udało się uzyskać, przy pomocy konwencjonalnych metod produkcji, wysokiej jakości taśmy o długości do 100 metrów. Co ważniejsze, naukowcy uzyskali te same wyniki przy pomocy pierwszego w historii procesu krystalizacji ciągłej.

Opracowano nową chemię prekursorów do chemicznego osadzania fazy gazowej (CSD) warstwy buforowej z cyrkonianu lantanu (LZO) i złożono odpowiedni wniosek patentowy.

Konsorcjum dokonało znaczącego przełomu w dziedzinie osadzania warstwy nadprzewodzącej YBCO, posługując się metodą CDS. Większość firm korzysta z kosztownych technik próżniowego osadzania fizycznego (PVD), przynajmniej w przypadku niektórych warstw CC.

Dzięki pracom optymalizacyjnym naukowcom biorącym udział w projekcie COCON udało się po raz pierwszy wykazać możliwość stosowania powłok atramentowych do osadzania warstw buforowych. Wyniki tych prac także objęto wnioskiem patentowym.

Sektor przewodników powlekanych HTS może skorzystać z nowych osiągnięć dokonanych w ramach projektu COCON, znacząco zmniejszając swoje koszty. Nowe technologie mogą znaleźć zastosowanie w generatorach, silnikach i kablach, jak również w magnesach i innych urządzeniach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę