Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EMMAINF — Wynik w skrócie

Project ID: 506455
Źródło dofinansowania: FP6-INFRASTRUCTURES
Kraj: Włochy

Większa dostępność zmutowanych myszy

Europejscy naukowcy stworzyli setki modeli mysich do badań nad ludzkimi chorobami genetycznymi. Finansowana ze środków UE inicjatywa poprawiła wydajność europejskiej bazy zwierząt transgenicznych EMMA (European Mouse Mutant Archive), by pomóc w ratowaniu tych cennych linii do przyszłych badań.
Większa dostępność zmutowanych myszy
Ponad 5000 ludzkich chorób ma w sobie element genetyczny. Jako że 99% genów mysich ma ludzki homolog, mysz stanowi nieocenione narzędzie do badania chorób, takich jak stwardnienie rozsiane i rak, które zagrażają długości, a także jakości życia, szczególnie na etapie starzenia się.

Aby w pełni wykorzystać zasoby pochodzące z tak licznych inicjatyw badawczych opartych na modelach mysich, ich genomy należy zabezpieczyć i, co więcej, udostępnić całej biomedycznej społeczności badawczej. Ważne jest, by istniało bezpieczne, sprawnie zarządzane repozytorium do przechowywania żyjących linii, a także materiału zakonserwowanego w niskich temperaturach.

Odpowiedzią jest EMMA, sieć non-profit i główne repozytorium mysiego materiału genetycznego. W ramach europejskiej inicjatywy "Infrastruktura europejskiej bazy zwierząt transgenicznych" (Emmainf), zajęto się koordynacją badania i dalszym udoskonalaniem operacji EMMA.

Do kluczowych obszarów należała technologia informacyjna EMMA (IT), a infrastruktura informatyczna organizacji została znacznie unowocześniona w czasie realizacji projektu Emmainf. Wprowadzono "okres karencji" dla grup badawczych chcących przedstawić swój model mysi przed publikacją pierwszego badania. Oznacza to, że udostępnienie szczepu poprzez publiczną stronę internetową może zostać odroczone nawet do dwóch lat.

Wszystkie główne usługi EMMA, w tym archiwizacja, dystrybucja, produkcja sterylnych myszy i rozpowszechnianie wiedzy, zostały udoskonalone. Integralną częścią projektu było rozpowszechnienie specjalistycznej wiedzy na temat technik konserwacji w niskich temperaturach za pomocą kursów zorganizowanych przez Emmainf. Co więcej, dzięki wsparciu projektu Emmainf, organizacja EMMA została również zaangażowana w programy z dziedziny genomiki funkcjonalnej myszy, takie jak "Europejski program warunkowej mutagenezy myszy" (Eucomm).

Reorganizacja sieci EMMA i jej usług, wraz z jej promocją, doprowadziły do znacznego zwiększenia liczby zgłaszanych modeli mysich do archiwum materiału genetycznego. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nastąpi wprost proporcjonalny postęp w zakresie odkrywania podstaw genetycznych chorób człowieka.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę