Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MOLEDA — Wynik w skrócie

Project ID: 512034
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Francja

Zoptymalizowana bezwirusowa terapia genowa

Celowane terapie genowe wykorzystujące wektor wirusowy mają wiele ograniczeń. Naukowcy w ramach projektu finansowanego ze środków UE zoptymalizowali warunki korzystnej bezwirusowej celowanej terapii genowej.
Zoptymalizowana bezwirusowa terapia genowa
Terapia genowa to wykorzystanie DNA jako środka farmaceutycznego w celu uzupełnienia lub zmiany genów w obrębie komórki osobnika w ramach leczenia choroby. Istnieją dwie podstawowe metody transferu DNA do komórek: te, które wykorzystują w tym celu rekombinowanych wirusów, oraz te, wykorzystują tylko DNA (niewirusowe DNA). Podejścia wykorzystujące niewirusowe DNA pokonują pewne ograniczenia i wady metod opartych o wirusowe DNA, a mianowicie immunogeniczność, limit wielkości DNA, a także niski poziom bezpieczeństwa i profile toksyczności. Z drugiej strony, terapia celowana oparta o niewirusowe DNA charakteryzuje się niską efektywnością i precyzją, ale bezpieczeństwem w dostarczeniu genów.

W związku z tym, istnieje zapotrzebowanie na rozwój nowych i ulepszonych strategii dostarczania. W ostatnim czasie, zaprezentowano dwa obiecujące podejścia do dostarczania genów przy użyciu elektrotransferu (ET) i transferu genów wiązką laserową (LBGT).

W projekcie Moleda skupiono się na optymalizacji strategii precyzyjnego i selektywnego transferu genów do mięśnia szkieletowego i skóry. Technologie ET i LBGT, obecnie poddawane ocenie, porównano i udoskonalono w ramach projektu Moleda. Ostatecznym celem było rozwinięcie optymalnej technologii opartej o niewirusowe DNA do fazy przedklinicznej.

Zespół projektu Moleda z powodzeniem określił optymalne warunki dostarczania plazmidów do tkanki skórnej i mięśniowej dla obu metod (ET i LBGT). Wydajność swoistych dla tkanki i wszechobecnych promotorów w każdej tkance została drobiazgowo zbadana. Zajęto się kwestiami bezpieczeństwa, by zagwarantować, że leczenie nie spowoduje uszkodzenia tkanki, zapalenia ani żadnej innej złośliwości. Co więcej, zespół projektu Moleda skonstruował i przetestował nowe, wysoce efektywne plazmidy.

Osiągnięcia w ramach projektu umożliwiły zgromadzenie fundamentalnych narzędzi i zasobów na rzecz opracowania skutecznych i wolnych od efektów ubocznych terapii genowych. W szczególności zespół projektu Moleda skupił się na leczeniu dystrofii mięśniowej Duchenne'a, przewlekłego uszkodzenia nerek i na biernej immunizacji przeciwnowotworowej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę