Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Naturalna reakcja immunologiczna kluczem do nowych szczepionek

Europejscy badacze zastosowali najnowsze znaczące postępy w zakresie sekwencjonowania genów, testów wysokiej przepustowości i mikromacierzy białkowej, by znaleźć nowe sposoby na ochronę przed powszechnymi patogenami.
Naturalna reakcja immunologiczna kluczem do nowych szczepionek
Szybkie postępy dokonane w dziedzinie genomiki wyniosą walkę przeciw chorobom człowieka, takim jak malaria, do poziomu, który wcześniej uważano za nieosiągalny. W ramach tych działań finansowany przez UE projekt Microbearray skierował swoje zasoby ku identyfikacji białek powierzchniowych i wydzielniczych, a także możliwych endotoksyn spośród patogenów o dużym znaczeniu klinicznym.

Naukowcy z zespołu Microbearray zgromadzili szereg białek do produkcji preparatów białek zrekombinowanych z drobnoustrojów, łącznie z gatunkami koronawirusa, trzema bakteriami, które wywołują zapalenie płuc (w tym a także chorobę legionistów) oraz czynnikiem odpowiedzialnym za powstanie malarii Plasmodium falciparum (P. falciparum).

Kolejnym krokiem było porównanie i ocena reaktywności próbek białek bakteryjnych z białkami surowicy uzyskanymi od osób wcześniej narażonych na poszczególne choroby. W ten sposób zespół projektu próbował zidentyfikować zarówno markery diagnostyczne, jak i białka zrekombinowane odpowiednie do opracowania szczepionki.

Oprócz tego ambitnego celu, zespół stworzył platformę technologiczną mającą zmaksymalizować potencjalne wykorzystanie mikromacierzy. Cały zestaw obejmował czytnik mikromacierzy, wysokowydajną produkcję białek i narzędzia do wychwytywania i syntezy białka, jak również niezbędne oprogramowanie.

Jeśli chodzi o malarię, przeanalizowano blisko 200 profili przeciwciał uzyskanych od dzieci, które wykazywały różne poziomy odporności. W oparciu o 18 zrekombinowanych antygenów, które były najbardziej obiecujące, naukowcy zaobserwowali niespotykane wahania w reakcji indywidualnych przeciwciał na antygeny malarii.

Wyniki projektu sugerują, że odporność na malarię sprowadza się do rozpoznawania przeciwciał wielu, a nie pojedynczych antygenów. Wspomagana osiągnięciami technologicznymi zespołu Microbearray analiza setek kombinacji reakcji antygen-przeciwciało powinna pozwolić zidentyfikować określone kombinacje, które nadają ochronną odporność.

Profilowanie surowicy w oparciu o profile antygenów bakteryjnych może znaleźć zastosowanie wykraczające poza zasięg pasożyta malarii do dowolnego patogenu o kompletnej sekwencji genomowej. Co więcej, postępy zespołu Microbearray mają obniżyć koszt technologii mikromacierzy, zwiększając jej dostępność dla małych komercyjnych przedsiębiorstw.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę