Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

UPMAN — Wynik w skrócie

Project ID: 512052
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niemcy

Udoskonalone metody wykrywania fałdowania białek

Funkcja białka określana jest przez jego trójwymiarową (3D) konformację i fałdowanie. Naukowcy z całej Europy połączyli siły, aby opracować nowe metody analizowania funkcjonalnego kształtu białek w warunkach patologicznych.
Udoskonalone metody wykrywania fałdowania białek
Fałdowanie białek odchylające się od normy często powoduje utratę funkcji i wywołuje formowanie się skupisk białka wewnątrz komórki i poza nią. Wydarzenia te mają znaczący wpływ na ludzkie zdrowie i prowadzą do rozmaitych chorób ogólnoustrojowych o charakterze neurologicznym lub innym.

Celem finansowanego przez UE projektu "Zrozumienie błędnego fałdowania białek i łączenia w skupiska dzięki MRJ" (UPMAN) było opracowanie nowych metod w zakresie badania i pojmowania błędnego fałdowania białek i ich agregacji. Zespół projektu skupił się na podejściach opartych na spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (MRJ) w połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem do badania zdolności różnych odmian białek do fałdowania się.

Wysoce elastyczne białka niezdolne do fałdowania, a także prekursory skupisk włókiennikowych – najbardziej toksycznych stanów chorób związanych z fałdowaniem białek – przeanalizowano przy użyciu technik MRJ. Te łańcuchy polipeptydowe pozyskując struktury znacznie różniące się od tych charakteryzujących białka natywne, które można byłoby przeanalizować przy użyciu konwencjonalnych metod.

Oczekuje się, że badanie UPMAN, generując informacje strukturalne na temat przed-włókiennikowych stanów białkowych, pomoże w rozwoju produktów farmaceutycznych przeciw niektórym spośród najbardziej destrukcyjnych chorób. Jednak fundamentalne mechanizmy błędnego fałdowania białek i łączenia w skupiska wciąż wymagają nakreślenia.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę