Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NDDP — Wynik w skrócie

Project ID: 512077
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niderlandy

Dynamiczna charakterystyka strukturalna działania leku

Dane strukturalne na temat interakcji białko-lek mają decydujące znaczenie dla efektywnego projektowania leków. Europejscy naukowcy zoptymalizowali zastosowanie technologii magnetycznego rezonansu jądrowego (MRJ) jako narzędzia uzupełniającego do projektowania skutecznych leków.
Dynamiczna charakterystyka strukturalna działania leku
W poszukiwaniu nowych leków, wykorzystuje się kaskadę różnych metod w sposób synergistyczny i sekwencyjny. Metody te obejmują wysokoprzepustową syntezę i badania przesiewowe, badania biologiczne, biologię molekularną, modelowanie obliczeniowe, mikroskopię elektronową, krystalografię rentgenowską (XC) oraz spektroskopię MRJ. Dwie ostatnie metody dostarczają danych strukturalnych wysokiej rozdzielczości na temat interakcji białko-lek, które są niezbędne dla zrozumienia dokładnego działania danego leku.

Pomimo rutynowego stosowania XC w niemal wszystkich przedsiębiorstwach farmaceutycznych, metoda ta ma znaczne ograniczenia. Spektroskopia MRJ to uzupełniająca i bardzo obiecująca technika, która szybko dostarcza danych strukturalnych i dynamicznych na temat kompleksu białko-lek w rozdzielczości atomowej. Co więcej, MRJ radzi sobie z większością ograniczeń technologii XC, rozszerzając liczbę interakcji białko-lek, których objaśnienie umożliwia.

Celem projektu finansowanego przez UE "Narzędzia MRJ w projektowaniu leków walidowane przy użyciu fosforanów" (NDDP) było opracowanie szybkich i zintegrowanych metod strukturalnej charakterystyki interakcji białko-lek przy użyciu nowoczesnej spektroskopii MRJ.

Zespół projektu NDDP wykorzystał uzupełniające możliwości technologii XC i MRJ na rzecz dokładnej funkcjonalnej i strukturalnej charakterystyki dynamicznych interakcji między lekiem a receptorem w rozdzielczości atomowej. Uzyskane w ten sposób dane stanowią doskonałe źródło wiedzy na temat rozwoju i optymalizacji szybkich obliczeniowych strategii modelowania do prognozowania działania leków o najlepszej charakterystyce interakcji.

Fosforany stanowią ważną klasę substancji docelowych dla leków o szerokim zastosowaniu w medycynie. Zespół projektu NDPP opracował system, który integruje XC, badanie przesiewowe MRJ i modelowanie obliczeniowe na rzecz skutecznego i szybkiego projektowania leków, których celem są fosforany.

Projekt NDDP przekroczył obecne bariery technologiczne w projektowaniu leków celowanych. Udoskonalone, szybkie i wysokiej jakości badania przesiewowe leków, precyzyjna interakcja i określanie struktury pozwolą na rutynowe zastosowanie technologii MRJ w efektywnym projektowaniu leków.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę