Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PNEUMOPEP — Wynik w skrócie

Project ID: 512099
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH

Nowe terapie w chorobach pneumokokowych

Pneumokok odpowiada za wiele chorób zagrażających życiu człowieka i dowodzi podwyższonej odporności wielolekowej (MDR). Europejska sieć naukowców powstała w celu propagowania rozwoju nowych interwencji terapeutycznych w zakresie chorób pneumokokowych.
Nowe terapie w chorobach pneumokokowych
Streptococcus pneumoniae to główna przyczyna zapalenia płuc, zapalenia opon mózgowych, bakteremii i zapalenia ucha. Pomimo istnienia skutecznych antybiotyków, rosnąca obecnie odporność wielolekowa na pneumokoki stwarza zagrożenie niepowodzenia leczenia. Co więcej, nawet gdy antybiotyk zabija bakterię, szkód wywołanych zapaleniem i ostrej toksemii nie da się zapobiec. Toksyna pneumokokowa, pneumolizyna, odgrywa decydującą rolę w tych procedurach, wyzwalając uwolnienie mediatorów zapalnych z komórek gospodarzy.

Celem projektu finansowanego przez UE "Nowe metody leczenia antybiotykoodpornej choroby pneumokokowej" (Pneumopep) było odkrycie nowych związków w celu określenia innowacyjnych strategii terapeutycznych w walce przeciw chorobom pneumokokowym. Aby z powodzeniem zrealizować ten cel, europejscy naukowcy wchodzący w skład konsorcjum połączyli uzupełniającą się fachową wiedzę.

Projekt Pneumopep osiągnął swój główny cel, dostarczając szereg nowych molekuł docelowych i związków ołowiu do leczenia chorób pneumokokowych. Dwa białka oceniono po raz pierwszy jako cele w terapii przeciwpneumokokowej; były to pneumolizyna i proteinazy powierzchniowe komórek pneumokokowych. W eksperymentach wstępnych białka te wykazywały obiecujące zachowanie jako potencjalne białka docelowe dla leków.

Co więcej, szereg nowych związków oceniono pod kątem hamowania działania białek docelowych, przy czym część z nich wykazała obiecujące właściwości. Sześć nowych związków wykazało efektywność w hamowaniu pneumolizyny in vivo, w tym peptydy i małe cząsteczki organiczne. Dodatkowo przetestowano innowacyjne i skuteczne nośniki potencjalnych leków.

Projekt ten to dopiero początek długofalowej walki przeciw trwającej i rozszerzającej się antybiotykoodporności pneumokoków. Zasoby dotyczące narzędzi i wiedzy wygenerowanych w projekcie Pneumopep położą podwaliny pod rozwój nowych terapii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę