Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

INTERDEVO — Wynik w skrócie

Project ID: 5139
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Hiszpania

Molekularne podstawy zaburzeń psychicznych

Złożone sieci neuronów wstawkowych w korze mózgowej (CC) podtrzymują funkcje fizjologiczne w mózgu człowieka. Europejscy naukowcy skupili uwagę na tych złożonych sieciach neuronalnych, chcąc zrozumieć molekularne podstawy pokrewnych im zaburzeń psychicznych.
Molekularne podstawy zaburzeń psychicznych
CC to warstwa tkanki nerwowej, która pokrywa kresomózgowie mózgu ssaków. Zespół neuronalny w CC składa się z jednego z najbardziej złożonych układów nerwowych w mózgu, tworząc niezbędne sieci funkcjonalne dwóch oddziaływających na siebie typów neuronalnych.

Szereg zaburzeń psychicznych, w tym epilepsja, schizofrenia i zaburzenia dwubiegunowe, związanych jest z problematycznym funkcjonowaniem neuronów wstawkowych w CC. Kluczem do odkrycia mechanizmów, które prowadzą do tych zaburzeń jest dogłębne zrozumienie struktury i rozwoju korowego układu nerwowego. Pomimo dostępu do imponujących obrazów rozwoju neuronów korowych w wysokiej rozdzielczości, kryjące się za tym mechanizmy są bardzo słabo rozumiane.

Aby uzyskać obszerny opis mechanizmów komórkowych i cząsteczkowych odpowiadających za rozwój korowych neuronów wstawkowych, zainicjowano projekt Interdevo finansowany przez UE. Powołano sieć europejskich naukowców, którzy, w oparciu o nowoczesne technologie, zastosowali strategię multidyscyplinarną, włączając bioinformatykę, zastosowania genomiczne, obrazowanie oraz biologię komórkową i molekularną. Opracowano także nowe modele mysie zaburzeń korowych związanych z niedoborem neuronów wstawkowych.

Projekt Interdevo z powodzeniem zrealizował wszystkie zamierzenia, co pozwoliło uzyskać wiedzę dotyczącą korowych neuronów wstawkowych i związanych z nimi zaburzeń. Wygenerowaną wiedzę rozpowszechniono w ramach licznych publikacji, patentów i nowych technologii, które udostępniono społeczności naukowej.

Do podstawowych osiągnięć projektu zalicza się nowa wiedza na temat mechanizmów specyfikacji korowych neuronów wstawkowych, tworzenie wzorców i migracja, a także ich genetyczne czynniki warunkujące. Dodatkowo opracowano i udostępniono społeczności naukowej nowe technologie i narzędzia badawcze.

Wiedza i technologia wygenerowana w ramach projektu Interdevo znacząco wpłynie na poprawę diagnozowania i leczenia rozwojowych zaburzeń korowych u człowieka.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę